Vil flytte rovdyrene

FLYTTEFOT: Gaupe, bjørn og jerv får kanskje nye forvaltningsområder til neste år.

FLYTTEFOT: Gaupe, bjørn og jerv får kanskje nye forvaltningsområder til neste år.

Artikkelen er over 6 år gammel

I hvert fall dyrenes leveområder. Rovviltnemnda vurderer å endre dagens forvaltningsområder for rovdyr, og ber om innspill.

DEL

(Finnmarken) Rovviltnemnda i Region 8, har nå sendt forslag til revidering av forvaltningsplan for rovvilt på høring

Ved å gjøre endringene som foreslås blir forvaltningsområde for gaupe og jerv i Finnmark mer sammenfallende enn før. Nemnda foreslår en del justeringer på forvaltningsområdet for bjørn særlig i indre Troms i tillegg til noen endringer i Anarjohka og Pasvik. I dag er bestandsmålet seks ynglinger av bjørn i region åtte. Fordeling er to i Indre Troms, to i Anarjohka og to i Pasvik.

Et område nord og øst for forvaltningsområde i Anarjohka, nord for Iskoras mot Karasjok foreslås lagt til dagens forvaltningsområde for bjørn i Karasjok. Området øst for Langvatnet inkludert Svanvik, Strand og Brattli foreslås tatt ut av dagens forvaltningsområde for bjørn. Dette av hensyn til randområdet til tettbebyggelse i området, og mulighet for å åpne for lisensjakt årlig.

Det foreslås betydelige endringer av forvaltningsområde for jerv fra Finlands grense til Kautokeino. Karasjok foreslås tatt ut.

Deler av området sør for Varangerfjorden foreslås lagt til deler av dagens forvaltningsområde for jerv.

Deler av områdene sør for Varangerfjorden og deler av Tanadalen foreslås lagt til forvaltningsområdet for gaupe. Nemnda ber publikum om innspill.

Artikkeltags