Vil fjerne tyvene

Artikkelen er over 15 år gammel

Nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Per Mathis Oskal, vil ha reintyver dømt ut av næringen, men vil ikke utsette reineierne for dommerfunksjonen. Samtidig vil han ha i gang en debatt om dette i organisasjonen.

DEL

(Finnmark Dagblad) - Reintyver bør ut av næringen først og fremst fordi det har en preventiv virkning. Det er ikke uvanlig at folk blir dømt til å gå fra virket sitt i andre sammenhenger i samfunnet, sier nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL, Per Mathis Oskal.

Det har aldri skjedd at reintyver er fradømt retten til å utøve reindrift selv om paragraf 20 i reindriftsloven åpner for at reintyver i næringen kan fradømmes retten. Problemet er, som i mange andre sammenhenger i forhold til håndhevelsen av reindriftsloven, at det er reineiere selv i kraft av sine pålagte verv i distriktsstyrene som skal ta stilling til om en reineier skal fradømmes næringsretten.

Styrenes dilemma

- Det er opp til distriktsstyrene å ta støyten, og det blir feil for de blir for nære sakene, mener Oskal som tror det er årsaken til at reindriftsloven aldri er brukt i forhold til reintyver. Delvis fordi det kan det bli skrekkelig urettferdig om driftsenhetsinnehaver fradømmes retten, og dermed trekker med seg uskyldige familiemedlemmer som eier rein under enheten.

- Det må ikke ramme uskyldige, men bare de som blir tatt for slikt, sier han.

Oskal oppfatter ikke reintyveri som et stort problem, men sier at når det forekommer setter hele næringen i et negativt lys utad. Han mener næringen selv bør starte en debatt om de normer som skal rå i næringen, og hvilke tiltak som skal benyttes i slike sammenhenger. Næringenes uskrevne normer utfyller lovverket, men ingenting fungerer om de uskrevne normer ikke følges, sier han.

Hovedårsaken til hele problemstillingen finner han i manglende reguleringer av beiteområdene.

- For ulovlig bruk av reinbeiter er også tyveri, sier han og peker på at det ofte er beitestrid som fører til alvorlige ulovligheter. Her håper han arbeidet med den nye distriktsinndelingen skal konkludere slik at det skapes ro og forutsigbarhet for hele næringen.

Forundret

Samtidig forundres han over at myndighetene ikke støtter NRLs forslag om gjenetablering av stempelordningen, der kravet er at alt reinkjøtt skal registreres og stemples før salg. Det tror han vil eliminere det meste av tyveriene.

- Det er generelt ikke lav moral i næringen, men enkelttilfellene høres overalt og setter næringen i et dårlig lys. De aller fleste reineiere er hederlige og redelige mennesker. Derfor er det viktig at næringen tar debatten og sier hva de mener om dette. Det har noe å si for tryggheten til hver enkelt i næringen, sier han og tror hele næringen støtter arbeidet med å få til ordnede forhold for alle.

- Konflikter tar for mye energi som kunne vært brukt på andre ting, sier han.

Jussprofessor Kirsti Strøm Bull sier til NRK Sameradioen at hun mener at norsk straffelov på en bedre måte vil kunne hindre at dømte reintyver får fortsette med sine ugjerninger, selv om de har mistet retten til å drive med rein.

- Personer som har gjort seg skyldig i visse straffbare forhold og at det fins fare for gjentakelser, kan forbys å innfinne seg i de områdene det er fare for at en ny forbrytelse kan skje, sier hun.

Artikkeltags