Vil drøfte sjølaksefiske med Russland og EU

Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil at Norge skal drøfte reguleringene av årets sjølaksefiske med Russland og EU før reguleringsbestemmelsene blir fastsatt.

DEL

(Finnmarken) Slike drøftinger kan innebære at Norge blir utsatt for et internasjonalt press som bidrar med ytterligere argumenter mot de tradisjonelle laksefisket med kilenot i fjordene og langs kysten.

DN har nylig tatt opp dette spørsmålet i et brev til Miljøverndepartementet. Bakgrunnen er blant annet uformelle drøftinger i NASCO - Den nordatlantiske organisasjonen for bevaring av laks.

Der har representanter for Russland ifølge DN uttrykt bekymring for det norske fisket av laks fra russiske elver.

Skagerrak-kysten og Finnmark

Problemstillingen er at sjøfisket beskatter blandede bestander, det vil si fisk fra forskjellige elver - også elver med små laksebestander.

DN skriver at det foreligger dokumentasjon for at sjølaksefiske fra svenskegrensen til og med Vest-Agder beskatter laks med opprinnelse fra elver langs den svenske vestkysten.

«Det kan heller ikke utelukkes at slik laks tas på Vestlandet», skriver direktoratet.

Videre hevdes det å være dokumentert at sjølaksefiske i Finnmark beskatter laks med opprinnelse i Russland og Finland.

Kanskje også Troms

«Vi kan ikke utelukke at slik laks også tas i Troms», skriver DN. På denne bakgrunn mener direktoratet at forslaget om regulering av sjølaksefisket «i de relevante sjøområdene» fra og med sesongen 2009 bør forelegges Russland, og i tillegg EU på vegne av Sverige og Finland.

«Dette kan gjøres ved at NASCOs sekretariat tilrettelegger for et orienterings- og diskusjonsmøte mellom berørte parter», skriver DN.

DN viser til NASCO-konvensjonen, som pålegger NASCOs parter et ansvar for å konsultere andre land ved regulering av fiskerier der laks fra disse landene inngår. Partene i NASCO har inntil i år ikke tatt disse problemstillingene opp i formelle drøftinger, opplyser direktoratet. (ANB-NTB)

Artikkeltags