(Finnmark Dagblad)

Varanger Kraft fikk i juni konsesjon til å bygge ut et større område i Berlevåg kommune (se illustrasjon). Parken skal ha over 70 vindmøller.

Vindfull kommune

Nå retter også Finnmark Kraft blikket mot den vindfulle kommunen på nordsiden av Varangerhalvøya. Denne parken blir på Baikacearru – platået mellom Molvik og Gulgofjord.

Foreløpige beregninger gjort ved kontorpulten av kraftselskapet, viser at det er vindressurs nok til å sette opp så mange som 100 vindmøller i området, med en samlet produksjon på 300 megawatt.

– Men vi ønsker ikke å tallfeste vindmøller nå, sier John Masvik, administrerende direktør i Finnmark Kraft, til Finnmarken.

Involverer reindriften

Kraftselskapet har nemlig brent seg på å anslå antall vindmøller tidligere. I et lignende prosjekt i Kvalsund kommune, gikk Finnmark Kraft ut og sa de ville bygge inntil 140 møller. Dette fikk reindriften til å steile.

– Det ble sterke meninger i reindriften, kan du si. Vi har lært av dette, og det er viktig for oss å komme i dialog med dem så raskt som mulig, sier Masvik.

Kraftselskapet vil imidlertid vente til reinflyttingen er over, og henvender seg sannsynligvis til næringa i november eller desember.

I løpet av året planlegger Finnmark Kraft å sende en melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de er interessert i å bygge vindmøller på området. NVE vil så åpne for folkemøter der involverte parter får komme med innvendinger. NVE vurderer disse tilbakemeldingene, og ber Finnmark Kraft legge dem inn i en konsekvensutredning, som legges ved Konsesjonssøknaden. Når denne søknaden er godkjent av NVE, kan byggingen starte. For Varanger Kraft tok prosessen over fem år.

Trenger kraftlinjer

Finnmark kraft mener nettkapasiteten i Øst-Finnmark hemmer deres utbygging, når Varanger kraft bygger ut.

– Kapasiteten vil ikke bli tilstrekkelig før Statnett bygger en ny kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn. Det er dermed usikkert når vi kan bygge ut vindkraft i Berlevåg. Vi tror ikke nettkapasiteten ordnes de nærmeste ti årene, men håper vi tar feil, sier Masvik.

En ny fylkesplan for vindkraft lages nå, og Finnmark Kraft håper at denne planen vil legge til rette for utviklingen av vindkraft i Finnmark.

– Interessen for å bygge vindmøller i Finnmark er større enn hva strømnettet takler, forklarer Masvik.

Ny jubel i Berlevåg

Tidligere i år jublet Berlevåg-ordfører Janne Andreassen da Varanger Kraft fikk konsesjon til å bygge ut en vindmøllepark i kommunen. Et nytt vindprosjekt tas også imot med åpne armer i Berlevåg.

– Her er vi positive til en ny park. Jeg håper alt ordner seg i forhold til andre parter som skal ha et ord med i laget. Spesielt reindriften, sier ordføreren.

Når Varanger Kraft er i gang med sin utbygging, vil dette dryppe på berlevågsamfunnet i form av inntekter til kommunen, samt økt aktivitet for lokale bedrifter. Dersom Finnmark Kraft også bygger ut, er det lengre fram i tid.

– Vi har dårlige erfaringer med søkeprosesser opp mot NVE. De går ikke fort akkurat. Men om det er anleggsvirksomhet i Berlevåg i lengre tid, er det positivt for oss, sier Andreassen.

Finnmark Kraft er eid av Finnmarkseiendommen og andre kraftselskap, blant annet Varanger Kraft – som på sin side er eid av kommunene i Øst-Finnmark.

– Inntektene fra en ny vindpark vil dryppe på eierne, samt at kommunen kan ta inn for eksempel eiendomsskatt. Deler av byggingen skal kunne gjøres av lokale firma, selv om vindmøllene kjøpes fra utlandet, sier John Masvik, administrerende direktør i Finnmark Kraft