(Finnmark Dagblad)

Til sammen er det rundt 200 navn med barnevernsansatte, advokater og sakkyndige fra hele landet på listen til Gruppen til Familiens Selvstendige Rett. Organisasjonen har medlemmer i Finnmark, og det er disse som har lagt til navnene på flere barnevernsansatte. Fire av dem som er hengt ut på nettsidene til gruppen jobber i dag i barnevernet i Alta.

- Vi har fire navn på listen, og i dag går vi til politiet med navn på medlemmene i gruppen som står bak, sier Tove Dahle.

Hun fikk først høre om svartelisten i går, og reagerer sterkt på uthengingen.

- Dette kan vi ikke godta, og vi synes det er svært ubehagelig, sier Dahle.

Gruppen til Familiens Selvstendige Rett skriver på sin hjemmeside at navnene på listen er fagpersoner som de ikke kan anbefale.

«Dette er til dels «fagfolk» som har mange klagesaker på seg, og som har vist seg ute av stand til OBJEKTIVT å utøve sitt yrke», skriver gruppen på sin hjemmeside.

Videre står det at de fleste sakkyndige på listen har oppdrag for barnevernet rundt om i landet, og at flere av disse er klaget inn for Norsk Psykologiforening.

- Vi er kjent med organisasjonen og var til stede på et av medlemsmøtene her i Finnmark. Vi tror derfor vi vet hvem som står bak listen, og vil bringe navnene videre til politiet slik at svartelisten blir fjernet, sier Dahle.

Et av medlemmene av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett bekrefter overfor Finnmark Dagblad at han har bidratt med navn til listen. Han har selv vært involvert i en barnevernssak i Alta, men ønsker ikke stå fram med navn.

- Hele Norge har bidratt med navn til denne listen. Vi gjør dette fordi vi vil advare folk mot å ha noe med dem vi nevner. Blir man involvert med barnevernsansatte på listen er man ille ute, sier mannen.

Han nevner flere navn som er på listen, og kaller en av de ansatte i Alta som et udyr. Han legger samtidig vekt på at mange som jobber i barnevernet er flinke folk.

- Vi gjør ikke dette bare for å angripe de som ikke kan jobben sin eller advare folk som kan bli involvert i barnevernet, men også for at samfunnet skal få opp øynene for det som skjer. I dag mister folk barna sine på grunn av løgn og på feil grunnlag, sier mannen.