Gå til sidens hovedinnhold

— Vi er skremt av oljekappløpet

Artikkelen er over 7 år gammel

Leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag er blant fiskerne som er jaget på land av seismikkskyting. Han er skremt av den store aktiviteten i yngelområdene.

(Finnmark Dagblad)

Norges Fiskarlag har mange innsigelser mot den store seismikkaktiviteten som foregår i østre del av Barentshavet.

De mener at Oljedirektoratet i praksis bryter avtalen om informasjonsplikt overfor fiskerne om hvor skytingen foregår. Men mest av alt frykter de massedrap av yngel som følge av oljekappløpet mellom Norge og Russland.

Det skriver Finnmarken.

Stor aktivitet

Leder Arne Pedersen i kystfiskarlaget fisker ofte for Kiberg. I likhet med mange andre fisket han svært godt med 2-300 kilo på stampen. Så startet seismikkskytingen i området og fisken forsvant.

Det samme skjedde i Nordland for en del år siden. Denne striden ble delvis løst ved at fiskerne fikk erstatning.

— Det samme vil selvsagt vi gjøre. Når et slikt prinsipp ble innført der, må det utvilsomt gjelde i Finnmark også. Vi har bedt fiskerne forberede seg ved å notere all fangst, samt finne fram tidligere tall i den grad de har, sier Pedersen.

Yngeldrap

— Vi er ikke i tvil om årsaken til at fisken forsvant, og i så måte vil selvsagt erstatning hjelpe. Men dette handler i verste fall om fiskerienes framtid. Seismikkaktiviteten er mye større enn det vi trodde, både på norsk og russisk side. Myndighetene har velsignet kappløpet som foregår. Man har tydeligvis helt glemt overordnet lovgivning om at fiskerne har forrang til havet. I stedet ser vi at det skytes i oppvekstområdene for yngel. Der ligger den store faren. Voksen fisk stikker av, mens yngelen ikke er robust nok til å tåle trykkbølgene, sier Pedersen.

Han peker på det store paradokset at Fiskeridirektoratet kan stanse fisket i områder med stor yngelinnblanding uten videre. Derimot kan de ikke stanse sesimikkskyting i de samme områder.

Mangler info

Et viktig punkt for kystfiskarlaget er at de ikke får informasjon om hvor seismikkskytingen foregår.

— Oljedirektoratet sier at alt ligger på deres hjemmeside, men denne databasen krever langt større innsikt enn fiskere flest har. Følgelig har vi liten mulighet til å vite hvor det ikke er seismikkskyting. Dette til tross for at myndighetene har klar informasjonsplikt, sier Arne Pedersen.

I Oljedirektoratet satt de torsdag i møte for å drøfte denne problemstillingen. I et foreløpig svar sier informasjonsansvarlig Eldbjørg Vaage Melberg at de mener at plikten overholdes. Dette fordi Barentshavet ikke kan sammenlignes med Nordland.

— I Nordland var det staten som drev med seismikk i et lukket område. I Barentshavet øst er det Statoil som leter i et område åpnet for slik aktivitet. Men samtidig er vi enige i at informasjonen ikke er lett nok tilgjengelig. Derfor jobber vi nå med å finne bedre løsninger, sier Vaage Melberg.

Arne Pedersen repliserer at det er myndighetene som har åpnet for oljeleting i Barentshavet. Følgelig kan de ikke unndra seg ansvaret ved å vise til at det er åpnet opp, og dermed fritt fram for oljeselskapene.

Kommentarer til denne saken