(Finnmark Dagblad)

Tyskeren Michael Eisele fisket i går en skikkelig rugg som veide hele 47 kg.

Fisken var hele 160 cm lang og de har sendt en inn tallene for å få den registrert som verdens største sportsfiskede torsk.

Den internasjonale sportsfiskeforeningen IGFA har registrert den største torsken fisket på sportsfiske på 44,79 kg fisket av Alphonse Bielevich i New Hampshire, USA i 1969.

Likevel skal den største torsken noen gang fisket være en rugg på 96 kg, fisket av et fiskeskip på slutten av 1800-tallet.