(Finnmark Dagblad)

I et spørsmål sendt til stortingets spørretime lurer Venstre på bakgrunnen for at Finnmarkskollektivet ikke får nye plasser.

– Jeg er kjempefornøyd med at Venstre tar det opp på Stortinget, sier Trine Noodt (V).

I anbudsrunden i fjor høst nådde ikke rusbehandlingstjenesten Finnmarkskollektivet opp og må legge ned etter 25 års drift.

Helse Nords begrunnelse var at Finnmarkskollektivet ikke var faglig dyktige nok.

Likevel fikk Finnmarkskollektivet høyest poengsum på kvalitet i anbudsrunden for fire år siden.

I anbudsrunden fikk Sigma Nord i Troms 42 av 66 plasser.

De resterende 24 plassene ble fordelt på tre institusjoner på Østlandet.

Finnmarkskollektivet er den eneste ideelle rusbehandlingsinstitusjonen i hele Nord-Norge, og mange mener at man nå dolker rusomsorgen i dyggen.

«Er Helse Nords anbudsprosess og manglende hensyntagen til den ideelle institusjonen Finnmarkskollektivet i tråd med samarbeidsavtalen mellom regjeringen og frivillighets-Norge, og de styringssignaler som statsråden har gitt helseforetakene om dialog, forutsigbarhet og langsiktige avtaler mellom staten og ideell sektor, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt iverksette for å sikre at Helse Nord ivaretar de ideelle rusinstitusjonene i tråd med regjeringens målsetting?», spør Venstre til helseministeren i spørretimen på stortinget.

Initiativet til spørsmålet, før ballen rullet videre, er det Noodt som sto for.

– Finnmarkskollektivet har opparbeidet seg kompetanse gjennom flere tiår, og er den siste ideelle behandlingen som driver i hele Nord-Norge. Det vil være trist å måtte legge ned et tilbud som har ord på seg for å være veldig bra.

Venstrepolitikeren minner om at statlige behandlingsplasser koster dobbelt så mye som private.

– Dessuten er det viktig at man har en variasjon i tilbudet om rusbehandling.

Hun viser til at Helse Nord vil bygge opp et psykiatritilbud i Alta.

– Men det kan også være en fordel å ha et rustilbud utenfor bykjernen også. Hvilket type miljø brukeren får har betydning.

Nå håper hun at helseministeren fanger opp signalene og går i dialog med hele nord.