(Finnmark Dagblad)

De ansatte i Porsanger kommune er legesykemeldt for 17,5 millioner kroner i året. Høyre vil vedta å redusere sykefraværet med 1,5 millioner kroner. Slik skal man slippe å fordoble eiendomsskatten i kommunen.

Det forteller leder i Porsanger Høyre, Jonas Nymo, til Finnmark Dagblad.

– Men går det an å vedta at ansatte skal være mindre sykemeldt?

– Ja, vi setter faktisk det som et mål. Vi har tro på dette. Tallet på sykemeldinger er så høyt, at det ville være uansvarlig av oss som politikere og ikke gripe fatt i dette. Vi er nødt til å sette oss ned, for å få redusert sykefraværet, sier Jonas Nymo.

Sykt mye penger

Nav tar den største regningen ved sykefravær. Men hva er Porsanger kommunes andel av de 17,5 millioner kronene? Finnmark Dagblad spør økonomisjef Helge Nicolaisen i Porsanger kommune.

Han understreker aller først at han ikke vil kommentere forslaget fra Nymo og Høyre spesifikt.

Men på generelt grunnlag sier han at kommunens egne utgifter til sykefravær innenfor et budsjettår vil påvirkes av hvilke avdelinger som har sykefravær, størrelse på fravær og de beslutninger som utføres av ledere og rådmann.

– I budsjettåret 2014 er det lagt til grunn ca. 2 millioner kroner til vikarlønn ved de avdelinger som er definert kritiske med hensyn til vikar fra første fravær. Hvis jeg legger til grunn produksjonstap, direkte utgifter til vikar og etterslep av oppgaver, vil nok kommunens tap med hensyn til fravær beløpe seg til 6–7 millioner kroner, opplyser Nicolaisen til Finnmark Dagblad.

Konsulentløsning

Løsningen fra Porsanger Høyre for å få vekk fravær, er å ansette en egen HMS-konsulent i Porsanger kommune.

– Konsulenten skal følge opp de sykemeldte. Målet er å få flere i jobb, raskere, og dermed få ned fraværet, forklarer Jonas Nymo.

Han sier konsulenten også skal gripe fatt i hvilke psykososiale og fysiske årsaker som ligger til grunn for at folk blir langtidssykemeldte i Porsanger kommune.

Slik har man et grunnlag for å gjøre arbeidshverdagen bedre for de ansatte.

– Det vil også være en fordel for de ansatte, at de får én person å forholde seg til, som bare jobber opp mot dem som er sykemeldte. Nymo mener at her er penger å spare, samtidig som man tar seg bedre av den syke ansatte. – Dette er en vinn-vinn-situasjon, forfekter han.

Ser på Posten

Høyre-politikeren viser til at Posten tidligere har gjort noe liknende. Han sier at Posten med sine 19.000 ansatte hadde 300 sykemeldte hver eneste dag.

– Etter at de satte et fokus på dette, sparte de over 100 millioner kroner. Nå er vi ikke like stor organisasjon som Posten, men at her er penger å spare også for oss, er åpenbart.

Delta skeptisk

Hovedtillitsvalgt for fagforbundet Delta i Porsanger kommune, Grethe Utsi, er ikke sikker på at forslaget fra Jonas Nymo og Høyre er noen god idé:

– Jeg er ingen lege. Men jeg tror hovedårsaken til at folk er slitne, og blir syke, er at kommunen har hatt dårlig økonomi over lang tid. Dette sliter både på oss på golvet, og de på ledernivå, sier Utsi til Finnmark Dagblad.

– Vi er sårbare, når vi kjører med minimumsbemanning. Så man burde kanskje heller satse på de ansatte, i stedet for å sette inn en ny konsulent. Dette bør i alle fall utredes bedre, mener Grethe Utsi.