(Finnmarken)

Meldingen kom til de ansatte på tirsdag og produksjonsdirektøren Per Gunnar Hansen syns det var en tung melding å gi. Årsaken bak varselet er vanskelige forhold i markedet.

– Vi har nå forhåndsvarslet 140 ansatte om permitteringer, slik at vi har 14 dager på oss hvis permitteringene må tre i kraft. Hovedgrunnen er et stort marginpress fra markedet, både på fryse- og filetfisk, sier Hansen.

Dagens priser på produktene som produseres i Berlevåg, Kjøllefjord og Hammerfest har sunket, og ifølge Hansen må Norway Seafoods se på den aktiviteten de har på landanleggene. Per i dag blir det for dyrt å drive med fiskeprisene som nå er gjeldende i markedet.

Sesong

Produksjonsdirektøren peker på at den norske flåten tar opp mellom 80 og 90 prosent av kvotene før mai måned, og det kommer mye fisk fra andre nasjoner, blant annet fra Island.

– Nå er det veldig mye fisk på markedet og det er presset. Dette fører til at vi får mindre pris på de produktene vi selger, og da må vi justere den aktiviteten vi har i dag, sier han.

Hansen viser også til at salt- og filetnæringen sliter med lave markedspriser på hvitfisk.

Enda håp

Selv om 140 arbeidere er blitt varslet om permittering, er det ikke avgjort.

– Vi jobber for å holde mottakene oppe for vi har håp om å unngå permitteringer. Vi kommer til å følge situasjonen i markedet kontinuerlig, men blir ikke marginene bedre må vi nok permittere ansatte, sier Hansen.

Han legger til at det ikke var en lett melding å gi til de ansatte, men har tror de har en forståelse for varselet.

– Dette er ingen lett beslutning å ta. Det er nok mange som tar dette tungt, men jeg håper og tror at de har en forståelse for hva som skjer, sier produksjonsdirektøren.