(Finnmark Dagblad)

Fredag tar styret i Helse Finnmark stilling til kutt på 20 årsverk. I sakspapirene fremgår det at kutt i Alta og Karasjoks desentraliserte poliklinikker vil styrke og sikre et bra tilbud ved sykehuset i Hammerfest. Det reagerer politikere i Alta sterkt på.

– Dette er en ren krigserklæring mot det helsetilbudet er som er kjempet fram i Alta. Jeg spår voldsomme reaksjoner, sier leder for hovedutvalget for helse og sosial, Torfinn Reginiussen.

Må ha balanse

I følge direktør i Helse Finnmark, Eva Håheim Pedersen er det kravet om økonomisk balanse som fører til at det må kuttes.

– Vi forsøkte med flere tiltak fra årets start, men det viser seg at tiltak som skulle bremse bruk av overtid og vikarer har slått feil. Derfor er vi blitt pålagt å kutte 20 årsverk for å løse de økonomiske problemene, sier Håheim Pedersen.

I følge direktøren er det viktigste å opprettholde akuttberedskapen som den er i dag, og at det derfor må gå ut over det polikliniske tilbudet.

– De aller sykeste må komme i første rekke, fortsetter Håheim Pedersen.

Bekymret

Også i Karasjok er politikere bekymret for kuttene. Der er det audiograftjenesten som er i størst fare.

– Det er skremmende og tragisk. Det er allerede mangel på audiografer i fylket, og det er en tjeneste vi har her i Karasjok. Det er synd for befolkningen i Indre Finnmark, og spesielt for det samiske folk på grunn av språkproblemer som kan oppstå om de må reise langt for behandling, sier nestleder i hovedutvalg for helse- og omsorg i Karasjok, Leif Petter Grønmo (Krf).

Grønmo bekymrer seg også over den generelle kapasiteten på helsetilbud i Finnmark om 20 årsverk kuttes.

Redder Hammerfest

I saksfremlegget som legges frem under et styremøte i Helse Finnmark førstkommende fredag går det frem at å legge ned de desentraliserte poliklinikkene vil styrke og sikre Hammerfest sykehus.

– Er det pasienter fra Alta som skal redde sykehuset i Hammerfest, må hele sykehusstrukturen opp til ny behandling, sier Reginiussen.

– Jeg skjønner den argumentasjonen. Men kostnaden med å ha desentraliserte klinikker er for høy. Det er naturlig at sykehuset i Hammerfest vil få en økning av polikliniske pasienter som en følge av nedleggelser andre steder, men det er ikke derfor det gjøres, forklarer direktør Håheim Pedersen.

Ikke avgjort

Håheim Pedersen understreker også at ingenting er avgjort, og at det vil ta tid før et gjeldende vedtak om eventuelle nedleggelser fattes.

– Arbeidsgruppene som har jobbet med saksfremlegget har bare utredet kutt av 20 årsverk. De økonomiske konsekvenser som følger er ikke utredet. Transport til og fra Hammerfest vil jo koste, og en endring i pasienttilbudet må vurderes av Helse Nord før noe kan gjøres, opplyser Håheim Pedersen.

Hun sier videre at det er en alvorlig sak som styret vil diskutere nøye under styremøtet førstkommende fredag.