Dette opplyste rådmann Jens Betsi i formannskapet torsdag. En lang møtedag gjorde at han ikke hadde rukket å åpne budkonvolettene.

Nå skal rådmannen gå gjennom budene og legge fram en oversikt til formannskapet neste torsdag. Rådmannen fikk i siste kommunestyre fullmakt til å selge til høystbydende, men han ønsker å ta politikerne med på råd før kommunen selger sin aksjepost på 90 prosent.

Rådmannen var for øvrig ikke det minste frustrert eller irritert over medieomtalen av aksjesalget. Tvert om var han fornøyd.

– Skulle vi oppnådd samme oppmerksomhet gjennom annonsering, ville det kostet flere hundre tusen. Nå har vi fire bud på bordet mot tidligere ett. Det er disse budene som forteller hva den egentlige verdifastsettelsen av aksjene er, sa rådmannen og klappet på bunken av budkonvoluttene.

Han advarte for øvrig mot å trekke i tvil den verdivurdering som tidligere er gjort av Degerstrøm Revisjon. Dette etter spørsmål fra Carina Borch Abrahamsen (V) om hvorfor man ikke har latt flere vurdere verdien av aksjene.