(Finnmark Dagblad)

Mediehusene Finnmark Dagblad og Finnmarken står foran store kostnadskutt etter fall i inntektene. Ifølge redaktørene Sverre Joakimsen og Gard Lehne Borch Michalsen, i henholdsvis Finnmark Dagblad og Finnmarken, kan resultatet bli at de to mediehusene kan bli samlet i ett mediehus.

– Mediebransjen og særlig papiravisene er under sterkt press. Et radikalt fall i reklameinntektene har skylt inn over oss, sier redaktør og daglig leder Sverre Joakimsen i Finnmark Dagblad.

For noen uker siden ble det kjent at mediekonsernet Amedia, som eier begge de to store finnmarksavisene, må kutte kostnader for en halv milliard kroner. Disse kuttene skal ha full virkning fra 2015.

– Det betyr at vi har det travelt. Vi har ennå ikke bestemt hvor mye vi må kutte i Finnmark, men det er ingen tvil om at vi må gjøre drastiske kostnadsreduksjoner - og at vi blir færre folk, sier redaktør og daglig leder Gard L. Michalsen i Finnmarken.

– Radikale kostnadskutt

Ifølge redaktørene betyr dette at man ikke lenger bør kutte bare etter «ostehøvelprinsippet» – det blir nødvendig å se på strukturen i de to avisene, og modeller for samarbeid.

– Det er i denne prosessen vi – lederne i Finnmark og region Nord-Norge i Amedia – har kommet fram til at vi vil utrede flere modeller for fremtidig avisdrift i fylket. Det kan bety forskjellige måter å samarbeide på, for eksempel en felles nettavis. Eller en fullstendig sammenslåing der vi fusjonerer selskapene og lager en helt ny avis på både nett og papir for hele Finnmark, sier Joakimsen.

Ansatte og offentligheten er de seneste ukene blitt orientert om kostnadsreduksjonene, og torsdag ble det orientert om utredningen som nå skal gjøres.

En gruppe med ansatte og ledere fra begge bedrifter skal nå undersøke de forskjellige alternativene.

Vil gi leserne bedre medietilfang

Redaktørene er overfor egne ansatte og til media klare på at dette ikke er et forslag som er kommet fra oven, men som har rot i drøftingene mellom mediehuslederne i Nord-Norge.

– For oss handler det om å innse at vi nå må kutte så mye at vi kanskje ikke blir i stand til å lage fullgode produkter på hver vår kant. Og i stedet for at alt skal handle om kutt, skal vi nå utrede en retning som gjør oss i stand til i økende grad å satse på produktet, sier Michalsen.

Redaktørene er klare på at endringene kan skape reaksjoner i offentligheten, og at man nå "rører" i to aviser med en lang og stolt historie.

– Vi skal være lydhøre for reaksjoner og tilbakemeldinger fra leserne og samfunnet. Det viktigste i denne prosessen er å bli enige om en utvikling som vil gi leserne i Finnmark et enda bedre medietilfang, sier Sverre Joakimsen.

Bekrefter nedbemanning

Redaktørene understreker at ingenting er besluttet, men slår samtidig fast at uansett hvilket alternativ det blir - så vil det bli kostnadskutt og nedbemanning.

– Men nå må vi avvente denne utredningen og en beslutning deretter, for å se hvilken framtidig driftsform man lander på. Dette valget gir også forutsetningene for det videre arbeidet med nedbemanning, sier Finnmarken-redaktør Gard L. Michalsen.

Joakimsen forstår at det er usikkerhet blant ansatte, men forteller samtidig om vilje til endring.

– Det er en vilje til endring i mediehusene. Personlig setter jeg pris på at det foreløpig ikke har vært noen sterke motforestillinger, men det er klart at folk er urolig, sier han.

– Hvis man graver seg ned i problemene kommer man ingen vei. Man må heller tenke offensivt. Uansett kutt eller nedbemanning må vi kunne garantere befolkningen i Finnmark et godt medietilbud på alle plattformer i framtiden. Det er det viktigste for meg, og det må være målet, sier Joakimsen,

– Skjønner at noe må gjøres

Christel Beate Jorilldatter, leder i redaksjonsklubben i Finnmark Dagblad, ble sammen med de øvrige tillitsvalgte i mediehuset orientert torsdag formiddag.

– Vi har blitt orientert om de tre alternativene i dag, i en prosess som hittil har vært et hurtigtog. Vi skal ha møter blant klubbmedlemmene, og deretter jobbe for å påvirke arbeidsgruppen slik at flest mulig stillinger spares, sier Jorilldatter.

På spørsmål om hun har noen meninger rundt de forskjellige alternativene svarer hun:

– Jeg forstår det slik at ingen er trygg, uansett alternativ. Mediebransjen er i en alvorlig situasjon, og endringer må til for å bevare journalistikken, som er en viktig del av et demokratisk samfunn. Men som tillitsvalgt vil jeg først og fremst fokusere på den endringen som sparer flest ansatte, og deretter hvilke alternativer som er best, etterhvert som arbeidsgruppa blir til.

Også Anniken Renslo Sandvik, leder i redaksjonsklubben i Finnmarken, peker på at endringer må til.

– Først og fremst skjønner vi at noe må gjøres. Mediefinnmark må ruste seg for de nye tidene. Om det er kutt eller omorganiseringer som må til, så skjønner vi at noe må gjøres.

– Men vi synes det er alt for tidlig å si noe om sammenslåingsinitiativet, fordi vi foreløpig vet lite om hva det vil innebære, sier hun, og legger til:

– Også vil vi understreke at vi synes dette går for fort. Dette gjelder hele prosessen Amedia-konsernet er inne i nå.