Undervannskloakk midt i Alta

Artikkelen er over 14 år gammel

Dykkere måtte til for å kople sammen rørene til den nye pumpestasjonen for kloakk på Kronstad. Bunnen på stasjonen ligger nemlig 3,5 meter under laveste grunnvannstand.

DEL

(Finnmark Dagblad) Høsten 2003 forkastet politikerne i Alta anbudet på 3,3 millioner kroner for bygging av ny kloakkpumpestasjon på Kronstad. Paulsen RI hadde kalkulert prosjektet til 1,8 millioner, og politikerne mente prisen ble for høy. Når stasjonen forhåpentlig kan tas i bruk om et par måneder, ligger prislappen på rundt 3,5 millioner.

Den gamle pumpestasjonen var moden for utskifting, overmoden, vil mange si. Stasjonen på Kronstad skal ta unna kloakken fra 3.500 mennesker. Det tilsvarer det totale innbyggertallet i Nordkapp, eller fem fulle tankbiler i timen. Grunnvannet ligger høyt i dette området ved siden av Altaelva, og det er også noe av årsaken til at det blir dyrt å bygge her.

Forsinket

Anders Nordmo er kommunens seksjonsleder for vei, vann og avløp, og han må innrømme at arbeidene har gått tregere enn forutsatt. Hullet som skulle inneholde selve pumpestasjonen, raste sammen etter hvert som gravinga foregikk. Løsningen ble å slå ned stålspunt som holdt massene unna, men trykket var så stort at også spuntene måtte forsterkes.

I august i fjor ble betongkassen som skulle inneholde pumpestasjonen senket ned. Bunnen kom da om lag seks meter under bakkenivå, eller 3,5 meter under laveste grunnvannstand. Årsaken til at stasjonen ligger så dypt, er at kloakken skal ha selvfall fram til pumpene.

Dykkere i grøfta

Et halvt år senere holder entreprenøren på med ledningene som skal kople den gamle stasjonen sammen med den nye. For å få koplet rørene til selve pumpestasjonen, måtte kommunen bruke dykkere.

- Vi ligger en del etter planen, men i løpet av april regner vi med å ha koplet sammen ledningene og sluttført anlegget. Fram til den tid blir det graving langs Spireaveien, forbi barnehagen og fram til den gamle stasjonen ved Risveien, sier Anders Nordmo.

3,5 millioner

De nye overslagene viser et budsjett på 3,5 millioner for hele anlegget, men da skal også beboerne øst for Altaelva ha fått et kloakkpumpesystem både for dagen og framtida, mener seksjonslederen.

Den nye stasjonen koples til eksisterende pumpeledning under Altaelva. Og hvis noe skulle stoppe i den nye pumpestasjonen, skal beboerne rundt slippe stinkende kloakk inn i kjellerne. Det skal en ny overflomsledning direkte ut i Altaelva sørge for.

Otto Erik Aas (SV) leder hovedutvalget for drift og utbygging, utvalget som i 2003 forkastet anbudet på 3,3 millioner.

- Hva sier du i dag, i etterpåklokskapens klare lys?

- At anlegget ble dyrere og at det tok lenger tid enn vi hadde trodd, men at det slett ikke er sikkert det hadde blitt billigere selv om vi hadde sagt ja i 2003. Også det anbudet hadde visse forbehold som gjorde at anlegget fort kunne ha blitt dyrere enn 3,3 millioner, sier Aas.

Artikkeltags