(Finnmark Dagblad)

KVALSUND: Etter over to år med forhandlinger har Kvalsund kommune fortsatt ikke blitt enig om noen avtale med gruveselskapet Nussir ASA.

Seinest i sommer sa ordfører Ragnar Olsen at prosessen gikk for tregt. I går møtte kommunen og Øystein Rushfeldt fra Nussir til et nytt møte hvor de blant annet gikk gjennom forslaget til avtale om et utviklingsselskap. Til selskapet ønsker kommunen at Nussir skal bidra med en prosent av brutto omsetning, som de beregner til å bli rundt 10 millioner kroner i året. Heller ikke i går kom de til noen enighet om det.

– Vi har diskutert i dag, men ikke kommet til noen enighet om en avtale mellom kommunen og Nussir, sier ordfører Ragnar Olsen.

To år i forhandlinger

8. mai 2012 godkjente kommunestyret i Kvalsund reguleringsplanen for Nussir. På samme møte vedtok de også at kommunen skal få til egen avtale med Nussir om et felles utviklingsselskap lokalisering av Nussir ASas driftsselskap og en egen utbyggingsavtale.

I over to år har kommunen hatt en dialog med Nussir uten å ha fått landet noen avtale.

– Vi hadde dialog med Nussir om avtale i forkant av kommunestyrevedtaket i 2012. Vi burde kanskje hatt klarere føringer i forhold til avtalen med Nussir før kommunestyrevedtaket, men vi er der vi er og jobber aktivt med å få til en avtale, sier Olsen som har tro på at de kommer fram til enighet med Nussir i løpet av kort tid.

Krav i konsesjonstillatelsen

I kommunestyrevedtaket fra 2012 legges det til grunn at KLIF som er nåværende Miljødirektoratet ved en eventuelt utslippsavtale legger inn forslag til utbyggingsavtaler og en egen avtale om utviklingsselskapet og lokalisering av Nussir. Det er ikke et tema hos Miljødirektoratet som i disse dager behandler utslippssøknaden til Nussir.

– Miljødirektoratet har ikke praksis for å sette denne type krav i vår saksbehandlingen. Dette omhandler ikke forurensningsloven som vi jobber ut ifra, og derfor hører ikke denne type avtale med naturlig i våre tillatelser, sier Kari Kjønigsen, sjefingeniør i Miljødirektoratet.

Ragnar Olsen er ikke overrasket.

– Det var kanskje ikke helt uventet, men det betyr ikke at vi gir opp å få til en avtale med Nussir. Vi forholder oss til det mandatet vi har fått fra kommunestyret om å føre forhandlinger med Nussir og få til en avtale.

– Ikke intensjon i møtet

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt viser til at det ikke var intensjonen å lande noen avtale om dette på dagens møte.

– Det her møtet var ikke siktet inn på at vi skulle sluttføre noen avtale. Dette var et møte hvor det var et av temaene, og hvor vi skulle bli enig om hvordan vi skulle ta det videre. Det har vi nå gjort, sier Rushfeldt og viser til at de har hatt en god dialog med kommunen i over fem år.

Han vil ikke gå nærmere inn i diskusjonen om avtalen

– Nå har vi hatt samtaler oss imellom og har blitt enig om at så lenge vi nå går løs på et arbeid med å få det på plass så kjører vi ikke det offentlig. Men det har aldri vært aktuelt å ha en prosentandel av bedriftens omsetning som går til formål der kommunen har regi er ikke normal praksis i Norge i dag eller i bransjen. Så det er ikke noe vi har vært åpen for.

Vil få til en avtale

Både Rushfeldt og Olsen mener begge at det er grunnlag for videre diskusjoner.

– Vi er ikke imot næringsutviklingsarbeid, men måten å finansiere det på har vi et annet syn på. Jeg opplever settingen nå som at det er en veldig konstruktiv innstilling fra begge parter, sier Rushfeldt som er positiv til at man skal få på plass en avtale med kommunen.

– Vi har avtalt at vi skal ha møter framover. Vi kan ikke gi oss før vi har noe å legge på bordet til resten av kommunestyret og kan bli enig. Som jeg ser det er begge parter tjent med å ha noe i bunnen for videre samarbeid slik at folk ser det blir noe igjen i kommunen, sier Olsen.