(Finnmark Dagblad)

Men det er ikke fjorten dagers fritid i sus og dus på Maggi-beach i Karasjok, eller andre herlige badestrender Trosten mener staten skal betale samene for.

- Staten har frarøvet den samiske befolkningen språk og kultur med sin fornorsking og undertrykking. Dette har staten ansvar for å rette opp. Jeg kaller det «sameferie», men egentlig er det snakk om kulturrevitalisering, utdyper János Trosten overfor Finnmark Dagblad.

For Trosten mener samisk ungdom assimileres til den vestlige kulturen. Han mener man snart ikke kan se forskjell på samisk og vestlig kultur.

- Samisk ungdommen i Øst-Finnmark kjenner ikke lenger til at deres forfedre jaktet med dyregraver. Og sjøsamiske ungdommer lovreguleres bort fra det tradisjonelle fisket i fjordområdene. De kjenner ikke lenger til den opprinnelige fiskesyklusen blant sjøsamene, men er drevet inn i storkapitalens måte å drive fiskeriene på, sier en engasjert Trosten.

Han mener videre at også i de kjernesamiske områdene er kunnskap i ferd med å gå tapt. Han nevner som eksempel bruk av samisk språk på naturfenomener og på termer i samiske næringer.

En egen «sameferie» kan bidra til å rette opp dette, mener sametingspolitikeren.

- Hvis samene får bruke sin tid til å ta tilbake tradisjonell kunnskap, kan vi rette opp i dette, sier János Trosten.

Han mener både enkeltpersoner og bygdelag kan fremme prosjekter som gir grunnlag for en «sameferie».

- Og dette må fullt ut dekkes økonomisk av den norske stat. Dette må bli et nasjonalt satsingsområde, sier Trosten.

Det var under helgas landsmøte i Norske samers riksforbund at han først lanserte begrepet «sameferie».

Til Finnmark Dagblad sier politikeren fra Tana - som sitter både på fylkestinget og Sametinget - at han vil fremme dette som en konkret sak som Sametingets plenum i september.

Finnmark Dagblad fremla i går Trostens forslag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som har ansvaret for samiske saker. Etter noen timers betenkningstid, kommer beskjeden: - Departementet ønsker ikke å kommentere forslaget.

- De kjenner ikke saken godt nok ennå, og vil nok ikke prioritere et så stor prosjekt, sier János Trosten om den saken.