Tror på vindkraft

FEFO I VINDEN: Finnmarkseiendommen har en stor eierandel i Finnmark Kraft . Nå vil sistnevnte selskap bygge vindmøller på førstnevntes grunn.

FEFO I VINDEN: Finnmarkseiendommen har en stor eierandel i Finnmark Kraft . Nå vil sistnevnte selskap bygge vindmøller på førstnevntes grunn. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Finnmark Kraft har tro på at de får innvilget den reviderte søknaden om å bygge vindkraftverk på Hamnefjell i Båtsfjord.

DEL

(Finnmarken) – Vindkraftprosjektet har pågått i sju år, og jeg håper tiden er moden for å bygge nå, sier administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft AS til Finnmarken.

Finnmark Kraft AS søker nå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon til å bygge vindkraftverk på Hamnefjell i Båtsfjord kommune.

Redusert og flyttet

Hamnefjell er en av tre vindkraftprosjekter Finnmark Kraft kjøpte fra Statoil i juni 2011.

Dersom Finnmark Kraft AS får grønt lys tidlig i 2012, beregner man at vindkraftverket på Hamnefjell vil være i drift fra høsten 2014.

Masvik har stor tro på at prosjektet kommer til å bli gjennomført.

– Det er ikke noe som kan stoppe prosjektet nå. Det er gjort mange endringer siden det første gang ble søkt om konsesjon i 2005. Anlegget er redusert, flyttet og dratt ned i terrenget for å gjøre det mindre synlig. Det er også inngått avtaler med reindriften og andre berørte parter, sier Masvik.

Overveiende tilslutning

På senhøsten i fjor fikk planene for utbyggingsløsning overveiende tilslutning fra representanter for Båtsfjord kommune, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark og Reinbeitedistrikt 7, som i et møte med Statoil og NVE fikk en presentasjon av den nye utbyggingsløsningen.

– NVE stilte krav om en tilleggsutredning for å ha nok opplysninger til å ta en endelig avgjørelse om Hamnefjell vindkraftverk. Dette er nå gjennomført, og Finnmark Kraft AS sender derfor en revidert søknad som omfatter revidert layout og konsekvensutredninger, sier Masvik.

Skaper arbeidsplasser

Vindkraftverket vil ha en installert effekt på inntil 120 Megawatt (MW).

Strømproduksjonen fra anlegget tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 20.000 husstander.

Vindkraftverket vil skape arbeidsplasser og skatteinntekter for lokalsamfunnet. I anleggsfasen er det behov for over 50 arbeidere, og driftsfasen vil gi 10-15 faste arbeidsplasser. Skatteinntektene for Båtsfjord kommune vil kunne komme opp i flere millioner kroner per år.

– Vi er interessert i å bruke lokale ressurser og arbeidskraft, og legger til rette for det, sier Mavik.

Artikkeltags