(Finnmarken)

Som ventet vedtok Sametingets plenumsmøte torsdag at sametingsrådet med de fem medlemmene trer ut av Sametingets plenum, og blir erstattet av varamedlemmer, skriver fd.no

Avstemningen endte 20-18 til Arbeiderpartiet, Árja, Samer bosatt i Sør-Norge, Sørsamiske røster og Høyre. Mindretallet med stemmer fra NSR, Frp og Flyttsamelista tapte altså avstemningen.

Flertallsinnstillingen fra plan- og finanskomitéen ble altså vedtatt, og det betyr at de fem i sametingsrådet blir erstattet av følgende vararepresentanter i Sametingets plenum fra neste plenumsmøte i juni:

For Egil Olli (Ap) i Avjovári valgkrets: Ronny Wilhelmsen.

For Laila Susanne Vars (Árja) i Avjovári valgkrets : Alf Isaksen.

For Marianne Balto (Ap) i Østre valgrets: Mariann Wollmann Magga.

For Vibeke Larsen (Ap) i Vesthavet valgkrets: Inga-Lill Sundseth.

For Ellinor Marita Jåma (Sørsamiske røster ) i sørsamisk valgkrets: Ida Marie Bransfjell.