Sovnet, traff et tre og gikk rundt – så sjekket politiet hanskerommet

Med en promille på mellom 0,5 og 1,2 gikk det galt da sjåføren sovnet.