Statsbudsjettet: Her skal regjeringen bruke millioner på å skape tryggere vei

Marianne Haukland (H) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) røper noen av prosjektene det bevilges penger til i statsbudsjettet, som legges frem 6. oktober.

Marianne Haukland (H) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) røper noen av prosjektene det bevilges penger til i statsbudsjettet, som legges frem 6. oktober. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Foreldre har aksjonert for tryggere vei for barna. Nå legger vi pengene på bordet, sier FrPs Bengt Rune Strifeldt.

DEL

I statsbudsjettet, som legges frem 6. oktober, har regjeringen satt av flere millioner til gang- og sykkelvei på riksvei 94 ved Skaidi, og omtrent 12 millioner til trafikksikkerhetstiltak på riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta.

Det røper FrP-politiker Bengt Rune Strifeldt og Høyre-politiker Marianne Haukland.

– Koste hva det koste vil

– I 2017 vil regjeringen bevilge midler til gang- og sykkelvei på riksvei 94 ved Skaidi. Dette vil gi en tryggere vei for alle de som gå reller sykler langs denne veien. Det settes  samtidig av midler til å videregøre utbedringen av riksvei 94 på strekningen Skaidi - Hammerfest, sier Strifeldt.

Hvor mye penger som bevilges til dette, vil først bli klart når Statens Vegvesen legger frem budsjett på prosjektet i etterkant av presentering av statsbudsjettet torsdag.

– I denne omgang snakker vi ikke om summer. Vi kommer til å realisere prosjektet uansett. Koste hva det koste vil. Straks statsbudsjettet er vedtatt, kommer Statens Vegvesen med summen, sier han.

Ferdig prosjektert

I tillegg er omtrent 12 millioner satt av til trafikksikkerhetstiltak på riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta, ifølge Strifeldt og Haukland.

– Dette vil gi en tryggere vei for alle som går eller sykler til skole og jobb. Dette betyr enromt mye for befolkningen. Dette skaper en tryggere hverdag, og har med folkehelse, trivsel og trygghet å gjøre, sier Strifeldt.

Han peker på at prosjektene er ferdig prosjektert.

– Så nå er det bare å gå i gang. Dette er en sak som både Høyre og Fremskrittspartiet har jobbet målrettet med lenge – både på lokalt plan og fylkesnivå.

Både Strifeldt og Haukland synes dette er en gledens dag.

– Det har vært avisoppslag på avisoppslag der foreldre har aksjonert. Foreldre har vært bekymret og ikke turt å slippe barna sine på sykkel på denne strekningen, men kjørt dem forbi dette området. De har aksjonert for å få satt saken på den politiske dagsordenen. Nå legger vi pengene på bordet, begynn bygginga, sier Strifeldt.

– En tryggere vei til skole og jobb

Høyre-politiker Marianne Haukland peker på at det er viktig for befolkningen i nærmiljøet at disse prosjektene nå realiseres.

– Hovedmålet er å realisere trafikksikkerheten. Uansett hvilket nærmiljø du bor i, skal du ikke være engstelig for sikkerheten. Det handler om å tilrettelegge for barn der de bor, og i nærheten av skoler og så videre. Dette vil gi en tryggere vei for alle som går og sykler til skole og jobb, sier hun.

Videre sier Haukland at andelen midler til Nord-Norge har blitt doblet i forhold til hva den tidligere regjeringen har bevilget.

Artikkeltags