(Finnmark Dagblad)

Befolkningen i Nordkapp vil rammes av de tøffe budsjettkuttene kommunens politikere nå må gjennomføre. Men hvor kuttene rammer er foreløpig uklart.

– Det er klart dette vil gå utover tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen. Men foreløpig kan jeg ikke si hva vi må kutte. Til det er dette for ferskt, og jeg må avvente hva rådmannen legger fram, sier ordfører Kristina S. Hansen (Ap).

– Ap svartmaler

Arbeiderpartiet sikret seg ordførervervet gjennom å gå i allianse med Fremskrittspartiet og Høyre i Nordkapps kommunestyre. SV ble sittende med svarteper til tross for at stemmetallene i kommunen viset at over 60 prosent av velgerne ønsket et rødt samarbeid.

Nå må Ap samarbeide med høyresiden for å få den skakkjørte økonomien på fote igjen. SV-lederen i Nordkapp er uenig i at situasjonen er så alvorlig som ordføreren skisserer for Finnmark Dagblad.

– Arbeiderpartiet svartmaler den økonomiske situasjonen. De opererer med urealistiske tall. Jeg tviler sterkt på at Nordkapp må kutte mellom 10 og 20 millioner kroner, sier SVs Torger Samuelsen.

Må betjene gjelda

Ordfører Kristina S. Hansen benekter at Ap og samarbeidspartiene svartmaler den økonomiske situasjonen.

– Gjelda i kommunen må betjenes. Vi har absolutt ikke svartmalt. Lokalpolitikere er satt til å styre innefor en økonomisk ramme, og da må vi bare ta den tøffe jobben, sier Hansen.

Nordkapp kommune er i likhet med alle andre kommuner avhengig av statlige overføringer for å kunne tilby blant annet forsvarlige helsetjenester. Disse overføringene styres blant annet av innbyggertallet, og når antallet mennesker i en kommune synker, synker også inntektene fra staten.

Problemet er imidlertid at det er unge innbyggere som flytter. De eldre som må ha helsetjenester fra det offentlige.

– Vi sliter med fraflytting, og det rammer oss hardt økonomisk. Jeg vil nødig ta motet fra folk, men vi må være realistiske, sier Hansen.

Dårlig tid

Nordkapp SV skal møtes i dag for å diskutere den økonomiske situasjonen i kommenen.

– Vi tar selvfølgelig dette alvorlig, men det er på langt nær så ille som Ap vil ha det til, sier Torger Samuelsen.

Uansett er det klart at Nordkapp kommune må kutte i sine tjenester til innbyggerne. Både tall og forslag til kutt må være klare i begynnelsen av desember. Da må formannskapet fatte en innstilling overfor kommunestyret.

al@fd.no