(Finnmark Dagblad)

Dette tilsvarer gjennomsnittsutslippet i tre måneder fra mer enn to millioner biler av merket Toyota Corolla.

– Volumet og klimaeffekten er til nå langt større enn selv vi har forstått. Det er tidligere sagt at CO2-utslippet ville bli betydelig, men på under tre måneder har utslippene vært mer enn det skulle være på et år, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen til Finnmark Dagblad.

For ifølge StatoilHydros egen rapport til SFT har selskapet brent 527 millioner kubikkmeter naturgass på Melkøya siden faklingen begynte 21. august i år. Dette gir ifølge beregningene til Greenpeace Norge over én million tonn CO2, i tillegg til betydelige sot- og NOx-utslipp.

11 millioner km

Ifølge den samme rapporten fra oljeselskapet er faklingen fra november imidlertid redusert fra 15 millioner kubikkmeter per døgn, til 2,5 millioner kubikkmeter per døgn.

– Selv dette gir over 5.200 tonn CO2 per døgn, og ved årsskiftet vil anlegget på Melkøya ha sluppet ut mer enn 1,4 millioner tonn CO2, som resultat av testingen av anlegget, nesten uten energiproduksjon eller annen nytteverdi, slår Truls Gulowsen fast, etter å ha regnet på tallene som StatoilHydro oppgir i rapporten.

Til sammenligning slipper en splitter ny dieseldrevet Toyota Corolla ut 127 gram CO2 per kilometer, og må kjøre nesten 8 millioner kilometer for å komme opp i en million tonn CO2-utslipp. Og over 11 millioner kilometer for å passere utslippet på 1,4 millioner tonn CO2. Eller sagt på en tredje måte; Over to millioner Corolla-biler må kjøre 3.750 kilometer hver for å komme i nærheten av utslippet fra Melkøya siden 21. august.

– Det blir nesten slik at enkeltpersoner får lite lyst til å gjøre klimamessige tiltak, for selv om det fortsatt er nødvendig at vi alle gjør tiltak, er det utrolig mye som blir smått sammenlignet med StatoilHydros CO2-utslipp, medgir Greenpeace-lederen.

– Komplett ubegripelig

– CO2-utslippene fra snøscooter og fritidsbåter blir også små i denne sammenhengen, for ikke å snakke om hvor mange sparedusjer som må til for å spare miljøet for utslipp av 1,4 millioner tonn CO2. For meg er det derfor komplett ubegripelig at det ikke finnes noen andre måter å teste ut et anlegg på, fortsetter han.

Statssekretær Heidi Sørensen utelukker ikke at høye CO2-utslipp på Melkøya kan føre til at du og jeg får regningen. For gjennom Kyoto-avtalen må Norge ut med høye kvotesummer.

– Når vi får så høye klimautslipp betyr det at vi er forpliktet til at andre må redusere sine utslipp, og at andre må betale regninga. Det vil si du og jeg. Høyere avgifter på bil og bilbruk er en av de tingene som kan skje, sier statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet til Finnmark Dagblad.

Selv ble hun svært overrasket da hun hørte hvor høyt Greenpeace Norge mener CO2-utslippet på Melkøya har vært på få måneder, og sier at dette er en sak hun kommer til å følge opp.

– Dette er Norges høyeste enkeltutslipp, men jeg både håper og tror at dette ikke vedvarer. Uansett er dette en sak jeg vil be om kommer på mitt skrivebord, og gjennom SFT vil vi se på dette i forhold til oljeselskapets utslippstillatelser. Her følger vi vanlig prosedyre, og dette spørsmålet kan jeg derfor ikke kommentere, slår statssekretær Heidi Sørensen fast.

Finnmark Dagblad lyktes ikke tiltross for gjentatte opprigninger i går å få kommentarer fra informasjonsleder Sverre Kojedal i snøhvitprosjektet.