Tillitsvalgte er sin egen arbeidsgiver

UPROBLEMATISK: Verken Anne Olavson i Båtsfjord eller Unn Berit Guttormsen i Berlevåg synes det er noe problem å være både hovedtillitsvalgt og varaordfører.

UPROBLEMATISK: Verken Anne Olavson i Båtsfjord eller Unn Berit Guttormsen i Berlevåg synes det er noe problem å være både hovedtillitsvalgt og varaordfører.

Artikkelen er over 5 år gammel

Både i Båtsfjord og Berlevåg er varaordføreren hovedtillitsvalgt i kommunen. Det synes både Anne Olavson og Unn Berit Guttormsen er uproblematisk.

DEL

(Finnmarken) Varaordføreren er den nest øverste representant for kommunen som arbeidsgiver. Følgelig skulle man tro at dette vervet var umulig å kombinere med vervet som hovedtillitsvalgt. Men ikke i praksis.

– Det går helt fint hvis man bare er nøye med hvilken hatt man har på, sier Unn Berit Guttormsen. Hun er mangeårig hovedtillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i kommunen. Guttormsen har også fartstid som lokalpolitiker, men fram til siste valg kun i opposisjon. Da ble hun varaordfører for valgvinneren Høyre.

Unngår habilitetstrøbbel

Nylig var det årsmøte i Fagforbundet. Guttormsen sier hun ikke ønsket gjenvalg, men lot seg overtale da ingen andre meldte seg.

– For å unngå å komme i habilitetstrøbbel, sitter jeg verken i administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget. På den måten går kombinasjonen helt utmerket.

– Møter du deg selv aldri i døra?

– Nei, faktisk ikke. Så langt har vi ikke hatt noen problemer.

– Heller ikke når du er med og forhandler lønn til de ansatte?

– I og med at lønnspotten fastsettes sentralt, er det ikke store spillerommet der. Jeg mener bestemt at vi fint håndterer dette, sier Unn Berit Guttormsen.

Heller ikke Anne Olavson (Ap) i Båtsfjord finner den merkelige kombinasjonen vanskelig. Også hun er mangeårig hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Ved siste valg ble hun valgt inn som varaordfører da Ap vant valget.

– Så langt har vi ikke hatt noen problemer med min dobbeltrolle. Men jeg erklærer meg alltid inhabil i saker der Fagforbundet har kommet med en uttalelse, sier Olavson.

Prøver å skille rollene

I motsetning til Guttormsen er hun med i både administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget. I sistnevnte sitter hun som tillitsvalgt, i administrasjonsutvalget som politiker. Også det uten problemer, i følge Olavson.

– Jeg prøver å skille rollene så godt som mulig. Tilbakemeldingene fra både ordfører og rådmann er at jeg klarer det.

Olavson forteller at da hun fikk forespørsel om å stå som varaordførerkandidat, tok hun dette opp i styret i Fagforbundet. Da de ga sin velsignelse, takket hun ja. Alternativet hadde vært å takke nei til politikken. For det er arbeidet for Fagforbundet hun brenner mest for.

Både Olavson og ordfører Geir Knutsen viser til at de tillitsvalgte og Ap-styret har sammenfallende interesser, noe som forenkler hennes dobbeltrolle. Dessuten har Båtsfjord et politisk valgt lønnsutvalg, og der er ikke Olavson med.

Ingen motforestillinger

Ordføreren forteller at de hadde noen runder i Ap om rollefordeling før Olavson ble satt på andreplass på lista.

– Det var ingen motforestillinger. Og Anne har til de grader vist seg tilliten verdig. Det er bare positive tilbakemeldinger. De få gangene hun har møtt seg selv i døra, har hun straks erklært seg inhabil. For meg som ordfører er det en styrke å ha Anne som varaordfører. Hun er utrolig god på avtaleverket, sier Geir Knutsen.

Anne Olavson er ikke bare hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, men fellestillitsvalgt ettersom hun også representerer FO. Det gjør at hun er frikjøpt hundre prosent fra sin opprinnelige jobb som omsorgsarbeider. Fullt frikjøp som fellestillitsvalgt har man krav på når man representerer minst 200 ansatte. Olavson mangler noe få. Følgelig kunne kommunen krevd at hun jobbet en ørliten stilling som omsorgsarbeider, men det har de av praktiske årsaker ikke gjort.

På spørsmål om det er jobb nok til full stilling, svarer Olavson at det varierer sterkt.

– Tillitsvalgt er man døgnet rundt. Noen ganger er det veldig hektisk, andre dager er roligere. Men totalt sett er det jobb nok.

Artikkeltags