I undersøkelsen, som er utført av Norstat for Vårt Land , svarte halvparten av de spurte «i stor grad» eller «i ganske stor grad» på følgende spørsmål: «Dersom myndighetenes uttalte mål er å hindre terroraksjoner, i hvilken grad mener du det er greit å gi politiet økt adgang til å overvåke innbyggerne?»

28 prosent havnet i den mest positive kategorien, mens 22 prosent svarte «i ganske stor grad». I tillegg svarte ytterligere 28 prosent «I noen grad». 12 prosent sa seg i liten grad villige til å gi politiet økte fullmakter, mens 7 prosent valgte svaralternativet «ikke i det hele tatt». 3 prosent sa «vet ikke».

Forsker Trond Heir ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress tror internasjonal terror er kommet tettere på gjennom hendelser i Europa.

– Det er vel ikke det punktet nordmenn er mest engasjert i til vanlig. Det er lett å svare situasjonsavhengig og snu fra det ene til det andre standpunktet, sier Heir.

– Det ligger også en tillit her til at det er mulig å avverge terror gjennom overvåking, og at man ikke er like redd for misbruket. (©NTB)