(Finnmark Dagblad)

Det har vært fokusert mye på skjebnen til barn med norsk mor og tysk eller østerriksk far født under andre verdenskrig, men til nå har historiene om frigjøringsbarna norsk mor og sovjetisk soldatfar vært holdt helt skjult.

– Til nå har jeg funnet åtte barn som er født i Sør-Varanger i 1945 og har norsk mor og russisk far, forteller Tatjana Myklebust fra Kirkenes. Hun har æren for at det nå lettes på sløret i forhold til det til nå ukjente kapitelet av historien.

Myklebust har funnet ut at flesteparten av barna ble adopert bort, eller plassert i fosterhjem, da de var bare dager gamle.

– Jeg har funnet at fire ble adoptert bort til Sør-Norge. I to av tilfellene er barna vokst opp med norsk far, uten å vite at deres biologiske far var russisk soldat, forteller Tatjana Myklebust.

Les mer om saken i pdf- eller papirutgaven av Finnmarken.