Denne uken vedtok hovedutvalg for kompetanse i Finnmark (HUK) å gi ungdom fra hele landet mulighet til å søke Vg1 hundekjøring.

– Utdanningen forankres i programområde naturbruk, der det brukes lokale læreplaner i programfag vinklet mot hundekjøring. Gjennom Naturbruk vil både det hundefaglige, idretts- og næringsperspektivet ivaretas. Elevene går Vg1 og Vg2 innenfor naturbruk og Vg3 studieforberedende naturbruk. Dette vil gi elevene studiekompetanse i tillegg til kompetanse innen kynologi (læren om hund), entreprenørskap, friluftsliv, økonomi og bærekraftig bruk av naturressurser, skriver Tana videregående skole i en pressemelding.

Det vil bli opprettet åtte studieplasser og inntaket skjer delvis etter karakter og delvis basert på intervju med eleven.

– Motivasjon, personlig egnethet og karakterer vil alle inngå i kriteriene for opptak, skriver skolen videre i pressemeldingen.

Det er hundekjører og lærer Marianne Dahlen som er initiativtaker. Arbeidet med å lage en videregående linje for hundekjøring har pågått siden 2009. Skolen fikk midler til utredning og Marianne Dahlen har jobbet med både markedsundersøkelser og utarbeiding av den praktiske delen.

I dag tilbyr Tana VGS brukshund og hundekjøring som valgfag . Det finnes ingen videregående linje i Norge med disse fagene som hovedfag. Før nå.