(Finnmarken)

Det har skjedd en gang mellom klokken 17.00 den 4. september og morgenen etterpå.

Flere steder på Tana Bru er det tagget «KGB». Både på kantstein, veibane og brustøttene. I tillegg til på brua, er det også tagget «KGB» ved Tanatorget.

– En av sakene er anmeldt, sier politibetjent Tone Alseth ved lensmannskontoret i Tana.

Les mer om saken i pdf- eller papirutgaven av Finnmarken.