(Finnmark Dagblad)

- Helseinstitusjonen ønsker å framstå som en organisasjon der sunt kosthold og riktig livsstil vektlegges som viktige faktorer for god helse i hverdagen. Dette rimer dårlig med utsalg av tobakksvarer i våre kiosker på sykehusene, sier driftssjef Hanne P. Bentsen til Finnmark Dagblad.

Ved Kirkenes sykehus har Narvesen allerede fjernet tobakksvarer fra kioskhyllene. Det håper Helse Finnmark også vil skje i Hammerfest. Men selv om heller ikke pølser i brød passer inn i helseforetakets image, har driftssjefen ikke planer om å innføre pølseforbud.

- Men vi ønsker at Narvesen ser på hva som tilbys av mat og matservice, og ønsker at de vurderer å ta inn mer helsemessige produkter. Helseforetakene må framstå med et image som kan få folk til å tenke på egen helse og livsstil, mener Bentsen bestemt.

Finnmark Dagblad traff i går kameratene Dagfinn Opdahl og Knut Hansen fra Alta utenfor Narvesen kiosken på Hammerfest sykehus, og forslaget om å stoppe salg av tobakk på sykehuset skapte raskt en debatt de to imellom.

- Jeg synes dette er helt rett. Salg av tobakksvarer passer overhodet ikke på et sykehus. Få det vekk, mener Dagfinn Opdahl bestemt. Selv røyker han ikke, men det har kameraten Knut gjort i 36 år. Han er derfor mer betenkt over forslaget.

- Slik prisnivået på tobakksvarer har blitt, reiser jeg ut av landet, og kjøper i dag 70-80 prosent av mitt tobakksforbruk i Finland. Du skjønner den norske røykeloven, forbudene og avgiftene vekker den «stae» gutten i meg, sier Knut Hansen.

- Først innføres det totalt røykeforbud på sykehuset som gjør det ulevelig å være røyker. At sykehuset ønsker å gå foran som et godt eksempel, er kanskje forståelig. Og jeg burde sikkert selv også sluttet å røyke, men jeg tenker også på de eldre pasientene som ligger her.

- Vi andre kan lett komme oss til en kiosk utenfor sykehuset og skaffe tobakk, men det er slett ikke sikkert at alle eldre har pårørende i Hammerfest som kan handle for dem. Det er bare å ta min far på 80 år som et eksempel. Han har røkt i hele sitt liv. Å tvinge ham til å slutte nå er bare tøv, fortsetter Knut Hansen bestemt.

- Vi vil selvsagt ikke nekte noen å røyke, men vi ser helst at dette ikke skjer på sykehusets område, understreker driftssjef Hanne P. Bentsen.

- Hva med eldre, og spesielt pasienter som har et langtidsopphold på sykehuset foran seg?

- De fleste greier nok å ordne seg tobakk, men vi har forståelse for at det for enkelte kan bli problematisk. Dette er det sikkert mulig å løse på en eller annen måte, for det er ikke slik at vi prøver å tvinge på noen et røykeforbud, avslutter driftssjef Hanne Bentsen.