(Finnmarken)

Hun var krystallklar, Arbeiderpartiets nestleder og leder for partiet programkomité, Helga Pedersen, da hun på et møte i Tana sa at lokalsykehusene skal bestå, også i framtiden.

Men det en vil se på, er funksjonsfordelingen mellom lokalsykehusene. Med ny teknologi kan det blir andre funksjoner ved sykehusene.

– Regjeringen har tidligere sagt at ingen lokalsykehus skal nedlegges. De betyr enormt mye for befolkningen og for folkets trygghet, ikke minst i distriktene. Det betyr ikke at alt er fred og fordragelighet i sykehussektoren. Og uansett hvor mye penger vi bevilger til sykehusene i årene som kommer, vil vi fortsatt være nødt til å stå overfor vanskelige avveininger og prioriteringene. Det som nemlig skjer, er at bevilgningene ikke klarer å følge prisutviklingen på blant annet utstyr. Og når også forventningene er store i befolkningen, da oppleves det som kriser. Samtidig viser undersøkelser at pasienter stort sett er fornøyd med helsetilbudene, sa Helga Pedersen da hun tok for seg utfordringene Arbeiderpartiet står foran i programarbeidet.

Leder

Det er altså Helga Pedersen som er satt til å lede det omfattende programarbeidet. Det skal behandles våren 2009 og legge grunnlag for partiet politiske retning fram mot 2020.

I forbindelse med programarbeidet skal komiteen rundt i landet for å få innspill. Komiteen har allerede vært en tur i Finnmark. Og torsdag inviterte partiet medlemmer fra Øst-Finnmark til en debattmøte.

– Arbeidstittelen på programmet er «Sosialdemokrati 2020». Det betyr at programmet vi nå utformer går langt utover neste valgperiode. I arbeidet skal vi trekke hele partiapparatet med. For vi skal ha en inkluderende prosess med en ideologisk profil. Vi skal se langt framover og sette i gang landets viktigste politiske verksted og passe på å ikke kopiere gårsdagens løsninger. Vi må finne våre egne verktøy for å kunne mestre utfordringene, mulighetene og utviklingstrekkene vår tid står overfor, enten det handler om teknologi, endret alderssammensetning, sentralisering, innvandring eller andre ting. Men vi må utvikle samfunnet videre på det samme verdigrunnlaget som gjorde at min bestemors generasjon ble løftet fra fattigdom og til et liv der det fantes et sikkerhetsnett og personlige utviklingsmuligheter for de mange, og ikke bare for et fåtall, sa langt annet nestlederen.

Vil ha innspill

For Arbeiderpartiet blir eldreomsorgen en av de viktigste saker i kommunevalgkampen. Helga Pedersen understreket at det partiet lovet i høsten valgkamp, skal gjennomføres.

– Vi må være åpne for at vi må gjøre ting annerledes i årene som kommer. Derfor går det en henstilling til alle om å bidra med forslag. Er det for eksempel riktig at jeg, som tjener nærmere én million kroner, skal motta vel 900 kroner per måned i barnetrygd? Slike spørsmål må vi stille. Og det hele handler om solidaritet, frihet og likhet for alle, sa Helga Pedersen til de om lag 35 frammøtte politisk interesserte.