(Finnmarken)

Torsdag kjøpte Arctic Catch Barents Base av Converto Capital Fund, Aker Seafoods og Vardø kommune.

Arctic Catch har siden 2008 leid lokaler på Svartnesanlegget av Barents Base. I to år har firmaet drevet med kongekrabbeproduksjon.

– Vi har hele tiden hatt et nært og godt samarbeid med akersystemet. Torsdag ble vi enige om å overta anlegget, men hva prisen ble forteller jeg ikke, sier Jan Petter Aarsæther i Arctic Catch.

20 ansatte

Barents Base AS kjøpte høsten 2005 Svartnesanlegget gjennom konkursboet til Westfish Aarsæther. Barents Bases ambisjon var å utvikle dette området til å bli en forsyningsbase for det østlige Barentshavet innen olje og gass, sjøberedskap og fiskeri. Men det ble aldri noen produksjon eller aktivitet fra akersystemet.

Arctic Catch har allerede en dialog med mattilsynet, og neste uke ventes de på besøk på anlegget. De vil sammen se på hvordan en kan kombinere kongekrabbe og hvitfisk i de 3500 store produksjonslokalene.

– I dag har vi 20 deltidsansatte. Første målsetting er at de som er i jobb hos oss i dag kan få årsverk, sier Aarsæther.

Snøkrabbe

Han er realistisk optimist og har tro på framtiden, til tross for vanskelige tider.

– Da vi startet i 2008 var det lagt en femårig plan om merfiske av kongekrabbe. Etter 1,5 år så snudde regjeringen. Dermed gikk det ikke slik vi tenkte. Men vi har tro på framtiden og fokuserer veldig på videreforedling av kongekrabben.

Han tror også at den nye krabben, snøkrabben, kan bli aktuell å produsere.

– Vi tror bestemt at vi kommer til å produsere snøkrabbe, spørsmålet er bare når det vil skje. I tillegg må det bli et større uttak av kongekrabbe, hvis ikke blir det en økologisk katastrofe, sier Aarsæther.