(Finnmark Dagblad)

Det er nettstedet BarnasRett.no som har linken til internettsiden som viser over 400 navn på barnevernsansatte rundt om i landet. Alle de navngitte saksbehandlerne kommer opp under det som betegnes som: «Oversikt over fagfolk vi og våre medlemmer ikke kan anbefale grunnet selvopplevde negative erfaringer».

Krenkende

– Jeg synes det er svært uheldig at det framkommer slike lister på nettet. Slik oppleves som krenkende overfor de som jobber i barne- og sosialtjenesten, sier helse- og sosialsjef Helge Nicolaisen i Porsanger kommune.

Da Finnmark Dagblad sjekket listen fant vi flere navn på nåværende og tidligere saksbehandlere i barnevernstjenesten i Porsanger.

Anmeldt i 2004

Listen har eksistert i flere år og allerede i 2004 gikk sosialsjefen i Alta til anmeldelse siden listen navnga saksbehandlere i etaten. Det har ikke ført fram, og navnene er ennå ikke fjernet.

– Vi overlot saken til organisasjonene og det ble tatt opp på landsplan, men navn på saksbehandlere i Alta er fortsatt der, sier en oppgitt barnevernsleder Tove Dahle i Alta.

Resignert

Dahle liker dårlig at politianmeldelsene ikke førte fram.

– Det er svært trasig for de ansatte som har navnet sitt på listen. De er jo hengt ut på grunn av en jobb de har utført. Nå lurer jeg på om vi har rettsikkerhet, og jeg må innrømme at vi på en måte har resignert i forhold til dette, sier Dahle.

Hun legger til at dette er et av mange bevis på at Internet kan være et farlig medium.

Ingen problem

Redaktøren av nettstedet BarnasRett.no har en veiviser til listen og synes at det er helt uproblematisk.

– Vi vil slett ikke fjerne denne linken. Det ser vi ingen som helst grunn til. Det var mye blest rundt dette for et par år siden da flere kommuner gikk til politianmeldelse av alle oss som driver med samfunnskritikk på denne måten. Det er tydelig at vi treffer en øm liktorn, eller et sted i samfunnet der det ikke skal være like stor takhøyde som ellers når det gjelder ytringsfrihet, sier redaktør Rune Nilsson.

Vil undersøke

Listen som ligger på et utenlandsk nettsted skal være bygd opp på grunnlag av informasjon fra personer som har hatt negative opplevelser med de ulike saksbehandlerne i barnevernet.

– For vår del vil jeg undersøke dette nærmere for å se hva vi kan gjøre. Om det kan være grunnlag for en anmeldelse er det for tidlig å si noe om, sier helse- og omsorgssjefen i Porsanger.

Han legger til at han er opptatt av at de ansatte skal ha trygge rammer.

Massiv fortvilelse

– Vi synes selv at denne listen signaliserer en viktig del av den massive oppstanden og fortvilelsen som i dag eksisterer rundt barnevernet, sier Nilsson

– Dere har ikke denne informasjonen på eget nettsted, hvorfor ikke?

– Vi har vårt eget nettsted og en profil hvor vi jobber med opplysningsvirksomhet på en helt annen måte. Hos oss finner du masse dokumentasjon og informasjon, sier han.

Han legger til at listen har vært gjenstand for flere runder i det offentlige systemet uten at det har ført fram.

– Disse listene er vel ikke noe verre enn andre svartelister som finnes mange av, sier han.

[email protected]