(NTB): Tirsdag klokken 10 møtes partene til et nytt forsøk på å komme til enighet hos Riksmekleren etter at forhandlingene brøt sammen i april. De fire sammenslutningene LO Stat, Unio, Akademikerne og YS har varslet at de til sammen vil ta ut rundt 6200 i streik fra torsdag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet.

LO Stat vil ta ut totalt 4000 medlemmer, og konsentrerer seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontorer og skattekontorer tas ut. I tillegg rammes Oslo fengsel og Trondheim fengsel, samt restaureringen av Nidaros domkirke. Alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater rammes også.

Unio vil ta ut 1100 medlemmer i sitt første streikeuttak, og ni av landets universiteter og høgskoler kan bli tatt ut – noe som kan gjøre at mange studenter kan risikere å ikke få avlagt eksamen. Dette gjelder Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslo Met – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Høgskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen

Akademikerne tar i første omgang ut 814 medlemmer ved et brudd, mens YS har varslet at de vil ta ut 300 medlemmer.

Dersom en eventuell konflikt skulle vedvare, har organisasjonene varslet at hele 77.000 statsansatte kan gå ut i streik.