Stor uenighet om kvensk historie

MARGINALISERT: En debattant på Origo mener sjøsamene ofte marginaliseres når historien skrives. Bildet er fra boken  «Den elvesamiske kulturen» og viser den første fergen som Deatnu/Tanaelva i 1899.  I samekofte skysskaffer Anders Tapio fra Seida.

MARGINALISERT: En debattant på Origo mener sjøsamene ofte marginaliseres når historien skrives. Bildet er fra boken «Den elvesamiske kulturen» og viser den første fergen som Deatnu/Tanaelva i 1899. I samekofte skysskaffer Anders Tapio fra Seida. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Beskyldninger om historieforfalskning har ført til full ordkrig på nettet. Debatten tar for seg alt fra rasisme til hvorvidt samene oppdaget Amerika.

DEL

(Finnmarken) Det krangles heftig om samenes og kvenenes historie på Finnmarkens nettsamfunn mittfinnmark.no. Signaturen Jan Hansen påstår Norske Kveners Forbund (NKF) forfalsker historien. Hansen trekker fram følgende sitat fra NKF sine nettsider:

Samene drev i stor grad reindrift, og utnyttet fjellet. Nordmenn holdt seg til kysten, og drev i stor grad fiske, og kvenene drev jordbruk.

Hansen mener sjøsamiske områder framstilles som nærmest utelukkende bebodd av kvener i tidsperioden 1100 – 1850. Innlegget har rundt 400 kommentarer, og kan leses her.

Oppdaget Amerika

Debattant Eskild Johansen mener Hansen tolker NKF i verste mening.

– Du burde heller konsentrere deg om å jobbe for det samiske, i stede for å rakke ned på andre folkegrupper. Lykke til med din antikvenske- intefada, skriver Johansen.

Debatten spenner fra Lars Monsens opphav, til hvorvidt samene oppdaget Amerika.

Signaturen Edgar Bendiksen mener forskning generelt fører til antakelser, og at spor leder i ulike retninger. Han nevner samer, japanere og vikinger som potensielle Amerika-oppdagere. Tolkning av bevis og innvandring til Finnmark er de store tilbakevendende temaene.

Finner og pakistanere

En person som signerer med «Isak» sier den finske innvandringen skjedde relativt nylig, og inn i samiske områder.

– Finnene kommer aldri til å bli en urbefolkning i Norge. Da må andre innvandrere enn finnene (kvenene), som pakistanere, også kunne bli det. Det skjønner alle ikke er særlig seriøst, skriver «Isak».

Hansen mener artikkelen på sidene til NKF fjerner sjøsamenes historie, og at sjøsamene omdefineres til å være kvener.

– Den som skrev framstillingen mente det var samer her i perioden 1100-1850, men at det nærmest ikke fantes sjøsamer. Det er historieforfalskning, skriver Hansen.

Avviser forfalskning

Rune Sundelin er leder av NKF. Han blir opprørt når Finnmarken kontakter ham om debatten, og mener personen bak signaturen Jan Hansen har revet ting ut av sin sammenheng.

– Den som skrev dette bør sette seg ned og lese hele artikkelen. Når vi skriver om kvener i Nord-Norge i middelalderen, betyr ikke det at samen ikke var her, sier Sundelin.

Nettsidene til forbundet oppgir historieprofessor Einar Niemi som forfatter. Imidlertid avviser Niemi ovenfor Finnmarken at teksten som helhet er hans verk.

– Framstillingen til NKF er litt misvisende. Noen har satt sammen arbeider av meg og andre. Det jeg gjør i arbeidet som er brukt på forbundet sin side, er å omtale holdninger blant embetsmenn og akademikere på 1700-tallet, ikke den mer mangfoldige virkeligheten, sier Niemi.

Professoren sier han ikke har til hensikt å delta i nettdebatten.

– Jeg synes det er ganske håpløst hvordan enkelte trekker utsagn ut av sammenhenger og leser litteratur som en viss mann leser bibelen, fortsetter Niemi.

Rune Sundelin mener debatten mellom kvener og samer de siste år har vært meget harmonisk.

Artikkeltags