Stevner Statsskog

Artikkelen er over 15 år gammel

For advokat Geir Haugen er det snakk om et millionkrav mot Statskog om samenes rett til grunnen i Finnmark. For Statskog er det en sak om en reindriftsutøver som krever inntektene av gruvedriften på Stjernøya.

DEL

(Finnmark Dagblad) Onsdag om en uke tar advokat Geir Haugen ut stevning mot Statskog med et krav som ifølge ham gjelder samisk råderett over grunnen i Finnmark. Ifølge Haugen dreier seg om en sak med stor prinsipiell betydning for rettighetsspørsmål for den samiske befolkningen, og Haugen karakteriserer saken som den største rettighetssaken siden Alta-saken. Han mener avgjørelsen vil få stor betydning for Finnmarkslovens forvaltningsordning.

Overfor FD bekrefter Haugen at det er ett konkret reinbeitedistrikt som står bak kravet. Hvis distriktet vinner fram, vil de ha krav på inntektene Statskog har av naturressursene og festeinntekter. I det aktuelle området dreier dette seg om millionbeløp hvert år. Ut over dette vil ikke Haugen si noe mer konkret før stevningen er formelt overlevert Alta tingrett.

Fra Statskog får FD bekreftet at det et snakk om et krav på vegne av reinbeitedistrikt 25 på Stjernøy i Alta. Per Mikkelsen Buljo styrer dette distriktet, men han var ikke å treffe på telefon i går. Ifølge advokat Haugen er det snakk om inntektene Statskog har av naturressursene, altså av nefelinsyenitten som tas ut fra gruve og dagbrudd. Bedriften betaler avgifter til Statskog i størrelsesorden halvannen million kroner, og det er altså disse pengene Buljo og advokat Haugen er interessert i.

Stevningen blir tatt ut ved Alta tingrett, og i en slik sak er det hovedkontoret i Namsos som vil turnere saken. Det er også naturlig at Statskog blir representert av Regjeringsadvokaten, får FD vite hos Statskog.

Artikkeltags