(Finnmarken)

Mattilsynets inspektører sperret øynene opp da de kom inn i produksjonslokalene til Breivikbotn Fiskeindustri i Kongsfjord.

Der fant inspektørene det de anslår som minst 80 tonn sei, som var langt fra så fersk som den burde ha vært.

– Fisken var ikke i særlig god forfatning, og store deler av partiet hadde begynt å gå i oppløsning. Fisken framsto som råtten, rett og slett, sier førsteinspektør Arnt Robertsen ved Mattilsynet Båtsfjord.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er jo alvorlig dersom denne råtne fisken skulle selges videre som menneskemat. Det ville i så fall vært helseskadelig, sier førsteinspektøren.

Lokalene utleid

Mattilsynet anså ikke fisken som egnet til menneskeføde, og nedla derfor umiddelbart omsetningsforbud for hele partiet med sei, som skulle tørkes.

Lokalene eies av Johs. H. Giæver AS, men disse er for tiden leid ut til Breivikbotn Fiskeindustri på Sørøya, som er et selskap i Nergård-gruppen.

Den råtne fisken var ikke det eneste avviket Mattilsynet fant. Breivikbotn Fiskeindustri manglet dessuten nødvendige godkjenninger for å drive med produksjon av fisk.

– Leier av lokalene har ikke søkt om denne godkjenningen, og har dermed ikke lov til å produsere fisk i Kongsfjord. Derfor stengte vi virksomheten inntil denne foreligger, sier Robertsen.

Hundefôr

Mattilsynet har ikke lyktes å komme i kontakt med bedriftens daglige leder, men har fått en foreløpig forklaring på det råtne partiet med fisk.

– En av bedriftens representanter på stedet påsto at fisken skulle selges som hundefôr, men dette har vi ikke fått bekreftet. Det framstår som litt merkelig, all den tid vi snakker om ganske store mengder sei som skulle tørkes, sier Robertsen.

Daglig leder Ole Iver Olsen i Breivikbotn Fiskeindustri er for tiden i utlandet, og heller ikke Finnmarken lyktes å komme i kontakt med ham tirsdag.