(Finnmark Dagblad)

Produksjonen på Melkøya blir stengt i over en måned når StatoilHydro i neste måned skal reparere deler av problemanlegget.

Rundt en halv milliard kroner koster det å holde gassfabrikken stengt i oktober. StatoilHydro skal skifte ut to varmevekslere på anlegget for å unngå flere tilfeller med uventet stans. I år har anlegget stått to ganger og det koster penger.

– Vi planlegger nedstengning av anlegget for å skifte ut to av de to sju sjøvannsvarmevekslerne vi har, og som vi har hatt problemer med. Samtidig gjør vi en del forefallende arbeid, som inspeksjoner og mindre vedlikeholdsoppgaver, sier informasjonssjef Sverre Kojedal til Finnmark Dagblad.

Når anlegget stenges ned 4. oktober, bli det stans i over en måned. En tanklast med flytende, nedkjølt gass er verdt rundt 200 millioner kroner avhengig av hvor gassen sendes. Når anlegget i dag går med 60 prosent effekt, betyr det at eierne taper rundt en halv milliard kroner i denne perioden.

Det vil ikke StatoilHydro kommentere, men oljeselskapet er enig i at uventet stopp i produksjonen er dårlig økonomi.

– Den store økonomien ligger i å holde produksjonen oppe. I løpet av året har vi vært nede flere ganger på grunn av lekkasje. Poenget er å slippe flere slike ikke-planlagte nedstengninger, sier Kojedal.

Det er også klart at de resterende fem varmevekslerne sannsynligvis blir skiftet ut, og at det ikke er Linde som har produsert de nye.

Linde står for kjøleteknologien og har designet anlegget, men oljeselskapet vil heller ikke kommentere hvordan oppgjøret eventuelt blir.

– Vi har kontrakt som går på at de leverer et anlegg som skal ha en viss ytelse, og det foregår et tett samarbeid med Linde.

I 2009 har StatoilHydro planlagt en ny revisjonsstans, men hvor lang den kommer til å bli er ikke avklart i dag.

– I løpet av høsten vil vi konkludere og komme med en plan for hvordan vi skal få anlegget i enda høyere produksjon.

– Hvor omfattende kan det bli?

– Det vil jeg ikke ha noen formening om nå. Men det er som er klart for alle, er at når du har et anlegget som er i produksjon, så er det et poeng å finne ut en måte å gjennomføre reparasjonene uten for lang stans, sier informasjonssjefen.