(Finnmarken)

For tiden er Sydvaranger Gruve i en hektisk oppstartfase.

I sommer skal det monteres en rekke nye elementer før selskapet omsider kan trykke på startknappen.

I går fikk selskapet deler til sitt produksjonsanlegg i Kirkenes. Den nye mølla til steinknusing veier atskillige tonn, men solide heisekraner sørget for at den ble korrekt satt på plass i «fabrikken».

De enorme komponentene kom med båt til Sydvarangerkaia, der de ble losset og kjørt med bil opp til anlegget.

Fra Australia

Et stort sikkerhetsopplegg var i sving i forbindelse med tungtransporten fra kaia.

Sydvaranger Gruve sperret av innkjørselen til området i flere timer. Vakter ble satt ut for å hindre trafikkproblemer og ulykker.

Etter det Finnmarken forstår, gikk både lossing og transport uten større problemer.

Gruveselskapets nye steinmølle er produsert i Australia. Den ble fraktet til Norge med lasteskipet «Spaarnegracht».

Båten kommer, som navnet muligens antyder, fra Nederland. Den eies av Spliethoffs Bevrachtingskantoor i Amsterdam.