Statsråden møtt med engasjement

Artikkelen er over 12 år gammel

Miljøvernminister Helen Bjørnøy ble i Hammerfest møtt med stort lokalt engasjement og optimisme om gasskraftverk og framtidig petroleumsaktivitet i Barentshavet. Men ministeren lot seg ikke forføre så lett.

DEL

(Finnmark Dagblad) - Dere finnmarkinger er ikke direkte beskjedne, men som sunnmøring er jeg vant til slik språkbruk. Derfor lar jeg meg ikke forføre så lett, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy etter besøket hos Hammerfest Energi og Hammerfest videregående skole i går.

At meningsmålinger viser at nesten annenhver SV-velger og partitopper i SV i Finnmark ønsker oljeboring, og dermed følger samme tendens som befolkningen ellers i nord, ville hun ikke snakke om. For dette kommer ikke til å få betydning for arbeidet med forvaltningsplanen for oljeboring i nordområdene.

Stille om Goliat

- Når det gjelder Goliat vil jeg ikke si noe før forvaltningsplanen legges fram for Stortinget til våren. Meningsmålinger som svinger opp og ned vil ikke få betydning. Vi skal ha en helhetlig plan som både tar hensyn til fiskeri, skipstrafikk, miljøspørsmål, klima og miljøgifter, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy til Finnmark Dagblad.

Hos Hammerfest Energi skrudde daglig leder Tore Nilsen, prosjektdirektør Bjørn Blix og prosjektdirektør Svein Fredriksen opp mange hakk på sjarmen. De pratet varmt om gasskraftverk med renseteknologi, og ga statsråden et tilbakeblikk på energiutviklingen i Hammerfest. Fra at byen var den første i Nord-Europa som i 1891fikk gatelys, og fram til tidevannskraftverket og minikraftverket Sørøyegget.

- Vi har en visjon om at Barentshavet skal bli en fremtidig energileverandør til Europa, og det uten at vi behøver statlige subsidier. For det er ikke noe godt sjekketriks å spørre damer om de skal bli med hjem å se på subsidiene dine, slo prosjektdirektør Bjørn Blix fast.

- Det kunne virket på meg, spøkte imidlertid statsråden lattermild.

Klimaendringer

At finnmarkinger tar klimaendringer på alvor forsøkte prosjektdirektør Fredriksen også å overbevise statsråden, og forsikret henne om at forvaltningen av naturressursene i nord er mer enn kortsiktig tenking.

- Vi tenker i 75 års perspektiv. Det har vi gjort i generasjoner. Vi er framtidsrettet både når det gjelder teknologi og miljøhensyn, sa prosjektdirektøren.

Besøket ble avsluttet med en kort omvisning på den gamle kraftstasjonen hvor Hammerfests første vannkraftverk ble startet. Om kort tid vil stasjonen framstå som et moderne museum, men også benyttes i undervisningsøyemed, med fokus på vannkraft, vindkraft, bølgekraft (tidevann) og alternativ energi.

- Det har vært en spennende dag og interessant å høre om framtidstenkingen. Personlig ble jeg mest imponert over tidevannsprosjektet. Her er Hammerfest i en særstilling når det gjelder teknologi, slo miljøvernministeren fast, selv om hun elegant hoppet bukk over olje- og gasspørsmål.

Imponert

Selv en miljøvernminister lar seg målbinde over installasjonene på Melkøya.

- For å si det slik, det er noe annet å se dette med egne øyne, enn å lese om det i en avis!

I likhet med en rekke andre statsråder ble miljøvernminister Helen Bjørnøy busset rundt på Melkøya i går. Etter et lett måltid med tilhørende orientering om Snøhvit-utbyggingen av prosjektleder Odd Mosbergvik, var det på med oransje dress med matchende hjelm og beskyttelsesbriller.

Bjørnøy er en av få statsråder som har fått være en hel dag i Hammerfest. Dette ga henne god anledning til å konkludere hva som er Hammerfests styrke.

- Samspillet mellom kommune, næringsliv og utdanningsinstitusjoner er åpenbart allerede godt innarbeidet i denne kommunen. Det er en fordel som er undervurdert. I større miljø er et slikt samspill vanskelig å få til, og ofte koker gode tanker bort i kålen. Men i Hammerfest har dere fått det til, sa Bjørnøy i bussen etter endt omvisning på Melkøya.

- Du føler ikke en aldri så liten konflikt mellom din miljøministerrolle, og den kommersialiseringen av naturressursene som vi ser her i Barentshavet?

- Ikke sett ut fra Snøhvit-prosjektets rolle. Her føler jeg at alle hensyn er tatt, sier Bjørnøy.

- Og hva med Goliat?

- Nei, vet du. Det der spurte kollegaen din meg om tidligere i dag, og det vil jeg ikke si ett eneste ord om. Du lurer ikke meg, sa en leende miljøminister, før hun forsvant inn i dagens siste møte.

Artikkeltags