Liten økning til Sametinget

Sametingspresident Aili Keskitalo, NSR, Sametinget.

Sametingspresident Aili Keskitalo, NSR, Sametinget. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sametinget får 1,3 prosent mer i 2016.

DEL

I forslaget til statsbudsjett bevilger regjeringen drøye 285,5 millioner kroner i grunnbevilgning til Sametinget.

Dette er penger som bevilges over budsjettet til kommunaldepartementet. I tillegg kommer bevilgninger gjennom andre departements budsjett. 

Av de 285,5 millionene, er 5,345 millioner satt av til samefolkets fond.

- Disse pengene skal gå til ulike tiltak som styrker og bidrar til revitalisering av samiske språk og kultur, heter det i statsbudsjettet.

I det salderte budsjettet for 2015 endte denne posten på 281,8 millioner kroner.

Altså er årets forslag en liten økning på 1,3 prosent.

Penger til reindriftsenter

Det bevilges også penger til Internasjonalt reindriftssenter. I 2014 og 2015 ble det bevilget henholdsvis 6,4 og 6,7 millioner kroner til dette.

Nå foreslås det 8,4 millioner i 2016.

Internasjonalt reindriftssenter ligger i Kautokeino, og er en faglig selvstendig institusjon, som driver arbeid rettet mot blant annet næringsutøvere, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer. 

I budsjettforslaget bevilges det i tilleg 5,2 millioner kroner til Gáldu, som er kompetansesenteret for urfolks rettigheter. I 2014 var bevilgningen på 6,348 millioner kroner, og i fjor på drøye fem millioner.

Kommunaldepartementet foreslår også 15,5 millioner kroner i tilskudd til "samiske formål",  noe som er en liten økning fra 2015. I 2014 var derimot beløpet 16,7 millioner kroner.

80 millioner til kultur

I tillegg foreslås det bevilgninger til Sametinget over budsjettene til kulturdepartementet og kunnskapsdepartementet.

Kulturdepartementet vil bevilge 80,4 millioner kroner til Sametinget. Dette er en økning fra 77,2 millioner i 2014 og 78,9 i 2015.

"Bevilgningen skal bidra til Sametingets arbeid med å legge til rette for et levende og mangfoldig samisk kunst- og kulturliv av god kvalitet, som er tilgjengelig for alle," heter det i forslaget til statsbudsjett.

41,5 millioner til opplæring

Kunskapsdepartementet foreslår å bevilge 41,501 millioner kroner til Sametinget i posten for "grunnopplæring". Dette er en økning fra 39 millioner i 2014 og 40,3 millioner i 2015.

Ifølge forslaget er målet med tilskuddet å medvirke til finansiering av utdanningsformål i Sametinget, inkludert utvikling og produksjon av læremidler for samiske elever.

- Det er et høyt prioritert mål for tilskuddet at de samiske elevene får raskere og bedre tilgang til læremiddel på sitt eget språk, heter de ti forslaget.

Artikkeltags