(Finnmarken)

Snøhvit-anlegget ved Hammerfest skal utvides for 21 milliarder kroner.

Investeringene handler om å knytte gassfeltet Askeladden til Snøhvit, samt å bygge en ny rørledning.

Etter at anlegget ble satt i drift i 2007, har den salgsverdien av gass fra Snøhvit-anlegget kommet opp i 82 milliarder kroner. Det skriver Dagens Næringsliv.

Snøhvit-feltet og LNG- produksjonene på Melkøya skal pågå fram til 2040. Og kanskje enda lenger. De neste ti årene betyr nye investeringer i mangemilliardklassen.

Neste år, eller 2016, står boring av en ny injeksjonsbrønn for CO2 på programmet, tett fulgt av en ny produksjonsbrønn på Snøhvitfeltet. Året etter knyttes også et mindre gassfunn, Snøhvit Nord, til produksjonsfasilitetene på Melkøya. Dette melder Finnmark Dagblad.

Askeladd tas inn

Det største prosjektet i nær framtid blir å ta inn det tredje av de større funnene som utgjorde Snøhvit-feltet, nemlig Askeladden. Prosjektorganisasjonen for denne fasen settes allerede neste år.

Sju nye brønner skal bores. Tre nye rammer og en «boks» for kontrollsystemer m.v. skal på plass.

Selve utbyggingen er ventet å pågå i tidsrommet 2021 til 2026.

Nytt storprosjekt

Hittil har produksjonen fra Snøhvit skjedd ved at gassen har flommet fritt inn mot anlegget på Melkøya på grunn av trykkforskjellen.

Etter hvert vil trykket falle og det blir nødvendig å sette mer fart på gassen. Dette forberedes nå ved at det legges opp til å bygge to større kompresjonsanlegg. Det første vil bli plassert på land på Melkøya, fordi det er den billigste løsningen. Seinere kann det være aktuelt å bygge et kompresjonsanlegg på havbunnen ute på feltet. Disse anleggene gjør at den gjenværende gassen blir «sugd» inn til Melkøya.

I denne fasen vil det også være aktuelt med et nytt produksjonsrør inn til land.

Reisen mot det perfekte

Produksjonen ved Hammerfest LNG på Melkøya har det siste halvannet år gått uten at noen av skipene har forlatt Hammerfest uten last. Men fortsatt gjenstår en del før produksjonsdirektør Knut Gjertsen kan si seg fornøyd.

– Vi sammenlikner oss med de beste anleggene i samme slag i verden. Rett nok korrigert for særnorske forhold. Og vi har fortsatt en vei å gå, men det går framover.

Målet er å nå en stabil produksjon på 110 prosent av det anlegget opprinnelig er designet for. Det innebærer nye modifikasjoner, men her vil vi ile langsomt. Det er viktig å være sikre for hvert steg vi tar.

Det er uaktuelt å ta raske steg og risikere at det inntreffer forhold som kan sette oss tilbake.

Sier en optimistisk produksjonsdirektør Knut Gjertsen.