Stanset Sametingets forkludringer

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap, grå dress) og sametingspresident Egil Olli (Ap, til høyre) diskuterte Sametingets omstridte retningslinjer for mineralvirksomhet i går formiddag. Til venstre: statssekretær for same- og minoritetssaker Raimo Valle (Ap). I bakgrunnen, Finnmark SVs ungdomskandidat, Ingrid Grov Mannsverk.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap, grå dress) og sametingspresident Egil Olli (Ap, til høyre) diskuterte Sametingets omstridte retningslinjer for mineralvirksomhet i går formiddag. Til venstre: statssekretær for same- og minoritetssaker Raimo Valle (Ap). I bakgrunnen, Finnmark SVs ungdomskandidat, Ingrid Grov Mannsverk. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Statsråd vil ha orden på hvem som gjør hva.

DEL

(Finnmark Dagblad) – Vi må ha orden på hvem som gjør hva i samfunnet. Sametinget kan ikke lage egne regler som forkludrer bildet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap).

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) og sametingsrådet ville først glatte over uenigheter mellom regjeringen og Sametinget, etter gårsdagens halvårlige konsultasjonsmøte med Sametinget. Det rådet først og fremst enighet, sa han.

Men etter gjentatte journalistspørsmål om mineralsaken medga sameministeren at han stusset da Sametinget la fram egne retningslinjer for mineralvirksomhet i samiske områder.

– Måtte si fra

Stortinget vedtok ny minerallov i juni – en lov sametingspresident Egil Olli har sagt strider med Norges forpliktelser overfor samene som urbefolkning. Sametingsrådet laget siden et utkast til egne retningslinjer for utvinning av mineraler i samiske områder. De er ute på høring. Problemet er at de kan oppfattes som forskrifter, Sametinget har som rådgivende organ, ikke myndighet til å lage dem.

– Vi må ha orden på hvem som gjør hva i samfunnet. Stortinget er lovgivende og regjeringen følger opp. Sametinget kan ikke lage egne regler som på en måte forkludrer det bildet, sa Andersen under pressekonferansen i går.

– Har du bedt Olli trekke retningslinjene?

– Nei, men jeg har spurt hva dette er. Jeg stusset da de ble lagt fram.

Sametingspresident Egil Olli sa at retningslinjene hverken er forskrift eller lov, men Sametingets egne retningslinjer.

– Dette er vår politikk, dette er våre krav for at Sametinget skal si ja, sa Olli.

Blant annet skal retningslinjene sørge for at verdiskapning kommer samer til gode, og at penger fra mineralvirksomhet kommer andre næringer til gode.

Stengte for innsyn

På pressekonferansen ville statsråden understreke at det rådet god tone under møtet, som var lukket for offentligheten.

Også sakspapirene til møtet ble unntatt fra offentligheten. Normalt er alle dokumenter i det offentlige offentlige. Men departementet henviste til en unntaksbestemmelse som sier at innholdet i saksdokumenter til møter i departementets underordnede organer kan holdes hemmelig.

Statsråd Andersen holdt uansett ikke tilbake informasjon om diskusjonene:

– Det har vært enighet om de fleste sakene i de 40 konsultasjonene. Vi har hatt en god tone.

Hva mener du om Sametingets egne retningslinjer? Kommenter det nedenfor.

Artikkeltags