Migranter som ikke får innvilget asyl i Norge, vil det iverksettes retur ved grensen mot Russland. Finnmarken møtte søndag kveld rundt 15 migranter i Vestleiren utenfor Kirkenes. De er redd for å bli sendt tilbake til Russland i løpet av de nærmeste dagene.

Rami Haddad oppgir å være en kristen flyktning fra Jordan. Han sier de aller fleste av migrantene ikke ble intervjuet av UDI, og ikke vet hvorfor de sendes tilbake.

Strandet i kulda

– Politiet raidet leirene og hjemmene der vi sov, og sendte oss tilbake. En politibetjent per person eskorterte hver og en av oss. Selv de tre år gamle barna, forteller han.

– Hva tror du skjer når dere kommer til Russland?

– Vi kan ikke gjøre noe. Vi har ikke penger, ikke noe mat. Vi blir strandet i kulda, og har ingen steder å gå. Russiske myndigheter vil ikke løfte en finger for å hjelpe oss. Ikke med mat eller sted å være, forteller han.

  • LES OGSÅ: Sultestreiker av frykt for å bli strandet i -25 grader uten mat eller penger

Norske myndigheter kan nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra såkalt trygge tredjeland, som Russland. Amnesty, Norsk organisasjon for asylsøkere og Den norske Helsingforskomité sendte forrige uke et brev til FNs høykommissær hvor de hevder at instruksen og den nye norske praksisen ikke er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Redd for å bli drept

Hotellet i Nikel huset i høst flere flyktninger på vei til Norge. De sov på gulv og i korridorer før de satte kursen mot Norge på sykler. Ifølge Haddad gav ikke russiske myndigheter noen hjelp, og tok betalt for enkle ting som glass med vann.

Temperaturen i Nikel ligger mellom 20 og 30 kuldegrader om nettene.

Flere av migrantene – deriblant en barnefamilie – oppgir Syria eller Irak som hjemland. Haddad sier han bodde i Russland i underkant av et år før visumet hans gikk ut, og han satte kursen mot Norge for å søke asyl.

Han tror ikke på russiske myndigheters forsikringer om å la folk i nød bli, og er redd for å bli drept for sin tro i hjemlandet.

– Bør ikke returneres

Flyktninghjelpen er skeptisk til deler av russernes asylpraksis. Seniorrådgiver Pål Nesse sier russerne prioriterer visumbehandling for 800.000 russere i Ukraina.

– Andre blir ikke behandlet. FNs høykommissær får ikke innsyn i asylprosessen, og russerne offentliggjør ikke statistikk over hvem som får innvilget asyl. Russland er også dømt i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol for ulovlig deportasjon av asylsøkere til Syria, har han tidligere uttalt til iFinnmark.

– Vi mener dersom du har langvarig opphold i Russland, er det greit at du returneres dit. De som har reist via Russland for å søke beskyttelse, bør ikke returneres, presiserer seniorrådgiveren.

Både Flyktninghjelpen og Norsk Organisasjon For Asylsøkere mener Russlands asylsystem er preget av utilfredsstillende lovverk og vilkårlig praksis.

–  Politiet fikk feil instruks

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) anklages for å gi Stortinget misvisende informasjon om den omstridte asylinstruksen som regjeringen kom med i november.

Det er i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Helga Pedersen tirsdag at statsråden feilinformerer, ifølge Røde Kors.

– Listhaug viser til instruksen og skriver at asylsøknader skal realitetsbehandles dersom det er konkrete holdepunkter for at en retur til Russland vil være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser. Men det står ingenting om dette i instruksen, sier Mads Harlem, som leder folkerettsseksjonen i Røde Kors, til NTB.