(Finnmarken)

Lønnsforskjellene øker mellom kvinner og menn i norske kommuner, stikk i strid med alle målsettinger. Guttene tjener mest.

Men slik er det ikke i Kirkenes. Sør-Varanger er den eneste kommunen hvor kvinner i gjennomsnitt har bedre betalt enn menn.

– Årsaken kan være at vi har mange kvinnelige ledere, men vi har også en bevisst holdning til likestilling, sier rådmann Bente Larssen til bladet Kommunal Rapport.

Skiller seg ut

Lønnsforskjellene mellom

kvinner og menn i kommunene

økte med 0,6 prosent i 2007, viser

en undersøkelse Likestillingsombudet har gjort.

Tallet er basert på kommunenes årsrapporter, og er de ferskeste tallene som finnes om likelønn. Sør-Varanger skiller seg ut. Her tjener kvinner 1,4 prosent mer enn menn.

Rådmann Bente Larssen, kommunalsjef Marit Hiim Haugseth og ordfører Linda B. Randal er med på å trekke opp jentenes snittlønn.

Dessuten er flere av kommunens rektorer og virksomhetsledere kvinner, og det gjør utslag på statistikken.

Hjelpepleier Hanne Lisbet Lillevik i Kirkenes, som også er tillitsvalgt, sier at hjelpepleiernes lønn er blitt til å leve av de siste årene.

Vaktmester klaget

– Jeg begynte å jobbe for over13 år siden som hjemmehjelp, og da var det tarvelig betaling.

Vi levde fra måned til måned, og ventet på lønna. Slik er det ikke i dag, det er ikke den klagingen som det var før, sier Lillevik til Kommunal Rapport.

Den eneste klagen hun har hørt i det siste, er fra en vaktmester.

– Han mente at han godt kunne få like godt betalt som en hjelpepleier, sier Lillevik til bladet.

Selv er hun i ferd med å videreutdanne seg, og er fornøyd med den måten arbeidsgiveren stiller opp på.

Da Finnmarken tok bilder til denne saken, var det da også en svært munter stemning mellom tre av kommunens kvinner.

– Vi er stolt av undersøkelsen, fortalte de.