(Finnmarken)

200 soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) deltok i april 2011 i en kontroversiell juice-studie. For å teste omega 3-fettsyrers virkning på immunforsvaret, fikk soldatene utlevert drikkekartonger.

Halvparten av soldatene drakk en blanding av fiskeolje og fruktsaft. Resten fikk placebo-juice, et narremiddel, og skulle fungere som kontrollgruppe (se faktaboks).

Forskningsglipp

Etter en måned med juicedrikking og harde øvelser, ble formen til soldatene sjekket. De tok fysiske tester, fortalte om sine opplevelser, og noen avga blodprøver.

Nå kan en elementær glipp bety at soldatene gulpet innpå juice til ingen nytte. Soldat Caroline Hagelien var med på undersøkelsen. Hun sier soldatene hele tiden var klar over om de drakk ekte fiskejuice eller narremiddelet, og tok kontakt med vitenskapsbloggeren Gunnar Roland Tjomlid om saken.

Hagelien beskriver den ene av de to juicetypene som lett og juiceaktig med rødlig farge og tradisjonell saftsmak.

– Den andre hadde tykk viskositet som smoothie, var rosa og smakte fisk, forteller Hagelien. I tillegg kom den første typen levert i store esker tydelig merket «placebo», sier soldaten. De enkelte kartongene hadde også ulikt design.

Poenget med å bruke et virkningsløst placebomiddel i vitenskapelige undersøkelser, er at testpersonene ikke skal vite hva de får i seg. Dermed spiller ikke forventningene deres inn på ytelsen og svarene de gir.

– Det var ingen tvil om hvem som fikk hva. Det endte med at de som hadde placebo-juicen, droppet å ta den innimellom, forteller Hagelien gjennom Tjomlids blogg, og bekrefter det ovenfor Finnmarken.

Ingen effekt

Oberstløytnant Jan Østbø er sjef for GSV. Han var ikke i jobben da studien ble gjort, og kommer ikke på noen som deltok i den og fortsatt er ved garnisonen. Østbø henviser til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)?for kommentarer rundt undersøkelsen, og legger til at GSV ofte brukes til forskning.

– Vi har ordentlig, god vinter her. Ernæring og nye ting blir ofte prøvd ut hos oss, sier han til Finnmarken.

FFI bekreftet blindingsproblemet, men hevder det i liten grad er relevant for blodprøvene. Resultatene fra blodprøvene ble publisert, og viste ingen tydelig effekt av fiskejuicen. Instituttet skriver i en e-post til Tjomlid at de ikke kjenner til publisering av resten av forskningen. Det lyktes ikke Finnmarken å få ytterligere kommentarer fra FFI om den store undersøkelsen.

– Etisk betenkelig

Tjomlid publiserte 19. november en bloggpost der han uttrykte skepsis ovenfor resultatene fra undersøkelsen. Han henviste blant annet til soldat Caroline Hageliens uttalelser om dårlig placebokontroll.

– Man må også spørre seg hvilke andre svakheter studien hadde i gjennomføringen hvis de var så lite nøye med noe så sentralt som blinding, sier han til Finnmarken.

Bloggeren mener det er etisk problematisk å be 200 soldater drikke fiskejuice i en måned hvis studien ikke gir pålitelige resultater.

– Nå er ikke det å drikke fiskesmoothie det verste man kan utsette noen for, men likevel er det ikke bra å la forsøkspersoner innta kosttilskudd når man ikke sikrer at deres oppofrelse fører til noe nyttig, altså vitenskapelig god kunnskap, sier Tjomlid, som presiserer at blindingsproblemet kanskje ikke påvirket resultatet i praksis, men kaller like fullt håndteringen slepphendt.

– Substansløst sammensurium

Kommunikasjonssjefen i FFI, Anne-Lise Hammer, diskuterte bloggposten med Tjomlid på Twitter. Hun kalte skriveriene hans et sammensurium uten substans. FFI sendte Tjomlid seinere et mer formelt og høflig svar.

Der oppga instituttet å kjenne til problemet med blindingen, men hevder det er lite relevant for de resultatene av blodprøvene. Resultatene av de resterende testene er så vidt FFI vet, ikke publisert. Tjomlid er også kritisk til den økonomiske siden av saken, ettersom studien er finansiert av FFI.

– Våre skattepenger er brukt på en dårlig gjennomført studie. I praksis er dette å anse som penger ut av vinduet, legger han til.