(Finnmark Dagblad)

Melkøya blir den største arbeidsplassen i Hammerfest etter kommunen.

Lover flere

Med kontraktørene jobber det i dag mellom 450 og 500 i tilknytning til gassprosessanlegget, og tallet øker. I tillegg til StatoilHydro, går også oljeserviceselskapet Aibel ut i offentlighet og lover at selskapet skal ha 100 til 125 lokalt ansatte i Hammerfest.

Til sammenlikning er det nær 500 stillinger på sykehuset i Hammerfest.

Omorganiserer

– I løpet av november vil vi være 280 på Melkøya, sier informasjonsleder Therese Bang Larsen til Finnmark Dagblad.

Det er 100 flere enn hva som var ventet i forkant av utbyggingen. I konsekvensutredningen slo oljeselskapet fast at det ville bli om lag 180 fast ansatte på Snøhvit.

Oljeselskapet ser etter den beste organiseringen for Melkøya, og trenger ett skift til på gassprosessanlegget utenfor Hammerfest.