(Finnmark Dagblad)

Ap, SV, Venstre og uavhengige ble forrige uke enige om å innføre eiendomsskatt i hele Sør-Varanger kommune fra 1. januar 2014.

– Utgangspunktet er at vi skal ta opp saken i første kommunestyre, regner jeg med, sier Aksel Emanuelsen, gruppeleder i Ap.

Neste kommunestyremøte er 29. mai.

Arbeiderpartiet, SV og Knut Mortensen (uavhengig) foreslo allerede i budsjettmøtet i desember å fjerne bunnfradraget og innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra neste år.

Dette gjelder også hytter. I tillegg vil de retaksere hele kommunen nåværende år. Den gangen stemte Venstres Stian Celius imot, med sine daværende samarbeidspartnere Sp, Høyre, Frp og Agnar Jensen. Dermed ble dagens ordning med eiendomsskatt kun for beboere på Kirkeneshalvøya videreført.

Fra og med nyttår blir det trolig slutt på det. Flertallet vil innføre eiendomsskatt i Sør-Varanger kommune.

Skal håve inn 10 millioner

Om alt går sånn som opposisjonen planlegger, vil eiendomsskatten føre til at kommunen henter inn ti millioner kroner ekstra hvert år.?Det er penger som kommer godt med i Sør-Varanger, en kommune med store økonomiske utfordringer.

Emanuelsen ha planen klar for hva han mener pengene bør brukes på.

– Vi har allerede signalisert i tidligere budsjettbehandling at vi ønsker en kommunal fløy ved Kirkenes sykehus, i tillegg til å satse på skole. Vi ser at nedskjæringen på skole går drastisk ut over tilbudet, sier Emanuelsen og legger til at eldreomsorgen også kan vente seg et løft.

Arbeiderpartiet foreslo å innføre eiendomsskatt i hele kommunen ved budsjettbehandlinga i for 2012, men fikk ikke mange nok med seg på det.

Også Venstre ser klare fordeler med eiendomsskatt.

– Det er ingen tvil om at en utvidelse av eiendomsskatten vil skaffe kommunen ekstra inntekter i en tung økonomisk tid, sa Celius til Finnmarken tidligere i år.

Ikke varig samarbeid

Emanuelsen avviser at opposisjonen nå skal ha et varig samarbeid med Venstre.

– Et eventuelt samarbeid framover kommer bare til å være fra sak til sak, sier Emanuelsen og påpeker at det er Venstre selv som har beveget seg ut fra posisjonen, som de var med i.

– Dette er en av de sakene vi er enige i, som vil skape grunnlag for et bedre tilbud for befolkningen, sier gruppelederen.

Politikerne i Sør-Varanger har ikke tradisjon for å være steile fronter. Det er siste formannskapsmøte et eksempel på.

– Der var vi enige i alle sakene, noe som viser at det ikke er generelt mye uenighet blant oss, sier Emanuelsen.

Forventer ikke nekt

Med bostedsadresse på Skogfoss har Emanuelsen selv sluppet unna eiendomsskatten fram til nå. Fra nyttår kan det bli slutt på det.

– Det har jeg ingen problemer med. Det er bare å erkjenne at man må være villig til å gi for å få noe tilbake, sier han.

Han tror ikke så mange andre heller vil protestere på innføringen av eiendoms- skatt.

– Generelt har det vært en veldig positiv holdning til eiendomsskatt, også i distriktene. Det vil sikkert være noen som synes dette er negativt, men de fleste er positive så vi har stor tro på dette, sier Emanuelsen.