(Finnmarken)

Stig Anton Eliassen i Alta Event har de siste fire år satset på scooterturisme. Drømmen er å få vise fram selveste kremen av kulturarven vår hva gjelder nordlys: Nordlysobservatoriet på Haldde. Han har viser den storslagne opplevelsen folk går glipp av.

– Ingenting i verden kan måle seg med dette, sier han.

Nektes

Stigs Antons bestefar var kirketjener og logistikkmann i gamle dager, og brukte å dra opp på Haldde med hest og kjerre med varer og utstyr til de som bodde der og studerte nordlyset. Stigs far brukte som liten gutt noen ganger å være på med sin bestefar opp til Haldde. Selv er Stig fra Kåfjord og bruker å besøke Haldde.

– Når Innlandsklima og kystklima møtes her i Altafjorden får man et bra nordlys. Det var det Birkeland sa, at nordlys er best i Alta. Men i dag er mye av det som tilhørte Haldde er plassert på et museum i Tromsø. Slik skal det ikke være. Og nordlysturisme har Troms tatt ifra oss fordi vi har sittet på gjerdet, sier Eliassen.

Oppgitt

Det å skulle få turisme opp dit i dag har vist seg umulig med dagens lovverk, bekrefter leder dispensasjonsutvalget i Alta kommune, Svein Berg.

– Vi har fått en klar pekefinger fra Fylkesmannen i Finnmark etter klager fra naturvernforbundet, som sier at vi må legge om vår praksis og ikke gi slike dispensasjoner, sier Berg.

– Skaper presedens

Finnmark Dagblad har ikke lyktes å få kontakt med naturvernforbundet, men Dag Elgvin i har tidligere uttalt seg om «når man først gir lov til å kjøre til en fjelltopp, vil det skape presedens og det blir vanskelig å si nei neste gang noen vil kjøre scooter til andre topper».

– Det neste blir gondolbaner og deretter kafeer på fjelltoppene. Slike sveitsiske tilstander vil vi ikke ha, sa han til naturvernforbundet egen nettside.

Ifølge han er målet mest mulig uberørte områder hvor man kan oppleve natur uten støy. Mer om det kan du lese HER.

Bare én mil

Oppmålinger som er gjort av Alta Event viser at det bare er i underkant av én mil fra den lovlige scooterløypa i Ongajervi til man er på Halddetoppen, ifølge Stig Anton Eliassen.

– Fjellet er fullt av stein. Det er ikke noe vegetasjon å ødelegge. En scooterløype dit kommer heller ikke i konflikt med skifolket, fordi de går opp Kåfjordveien mens vi kommer opp på baksiden, sier Eliassen.

Vil gå sammen

Alta Event og Eliassens drøm er at lovverket skal endres slik at alle skal få oppleve å være på Haldde.Og at både turister og innbyggerne kan kunne dra opp til Halddetoppen.

– De som har private veier sørpå har hatt suksess med å ta penger for å ferdes på veien. Om vi har en tilsvarende ordning her der folk må legge igjen penger for å bruke løypa og Haldde, så kunne de pengene ha gått til vedlikehold av observatoriet. For det er ikke mye penger kommunen har råd til å bruke der i dag. Det er en perle vi har der oppe, og vi må ta vare på det, sier Eliassen, som håper turistnæringa kan gå sammen for å få til noe på Haldde.