Slik skjedde ulykken

Artikkelen er over 5 år gammel

Havarikommisjonen for transport med to sikkerhetstilrådninger etter dødsulykken i Lavangsdalen i januar 2011 der spillere fra Alta var involvert. Se videoer her

DEL

Statens havarikommisjon for transport har levert rapporten om dødsulykken i Lavangsdalen i Troms i januar i fjor da fem personer omkom. Ett av de tre kjøretøyene som var involvert, var en buss fra Alta med håndballspillere som skulle være med i en håndballturnering i Tromsø. Tre kjøretøy var involvert i ulykken; en personbil, en buss og en minibuss.

Sammendrag

Her er sammendraget fra havarikommisjonens rapport:

«Fredag 7. januar 2011 kjørte en Suzuki Grand Vitara personbil med fører og tre passasjerer fra Tromsø i sørgående retning på E8 gjennom Lavangsdalen. Det var oppholdsvær med god sikt, minus 8 grader og veibanen var delvis dekket med snø og is. Ca. kl. 1410 begynte personbilen, som lå som nummer 1 i rekken av 4 biler, å bevege seg over i motgående kjørefelt.

I motgående retning kjørte en Volvo buss med fører og 42 passasjerer om bord. Bussjåføren oppdaget at personbilen kom sakte over mot sitt kjørefelt og prøvde å unnvike mot høyre, men rekkverket på høyre side hindret dette. Personbilen og bussen traff hverandre i frontens venstre side med en overlapp på ca. 25 cm. Bussen fikk ødelagt styringen i kollisjonen slik at den ikke kunne styres, og fortsatte av den grunn over i motgående kjørefelt hvor den frontkolliderte med en møtende minibuss med fører og 6 passasjerer.

I den første kollisjonen omkom føreren og en passasjer i personbilen, og en av passasjerene ble alvorlig skadet. I kollisjonen mellom bussen og minibussen omkom tre av passasjerene i minibussen, mens føreren og de tre andre passasjerene i denne ble alvorlig skadet. Verken føreren eller passasjerene i bussen ble alvorlig skadet i de to kollisjonene.

På ulykkesstedet var det montert rekkverk på begge sider av veien. Undersøkelsen har avdekket at rekkverkets plassering i forhold til veiens kantlinje har hindret både føreren av bussen og minibussen i å foreta unnamanøver slik at de to kollisjonene kunne unngås. Samtidig medvirket rekkverkene til at bussen og minibussen ikke kjørte utfor veien i forbindelse med kollisjonene.

Verken føreren eller de 42 passasjerene i bussen brukte bilbelte. Dette medførte blant annet at føreren og en av passasjerene ble kastet ut av bussen da denne kolliderte med minibussen. Føreren av bussen har opplyst at han før kjøringen startet ga beskjed om at bilbelte skulle brukes. Dette var det ingen av passasjerene som oppfattet. Føreren fulgte heller ikke opp at passasjerene brukte bilbelte.

BUL håndball og Alta IL håndball hadde leid bussen som var involvert i ulykken. Verken Norges idrettsforbund, som overordnet organ for idretten i Norge, eller BUL håndball har egen transportpolicy for å ivareta sikkerheten til sine medlemmer i forbindelse med transport til og fra idrettsarrangementer. Alta IL håndball har utarbeidet rutiner ved reiser i lagets regi. Disse rutinene ble ikke fulgt når det gjelder bruk av bilbelte.

Som følge av denne undersøkelsen har SHT gitt to sikkerhetstilrådinger.»

To sikkerhetstilrådninger

Her er de to sikkerhetstilrådningene i rapporten:

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/05T:

«I denne ulykken er det avdekket at ingen i bussen fulgte gjeldende krav om å bruke bilbelter. Statens havarikommisjon for transport mener at Norges Idrettsforbund med underliggende særforbund og foreninger, som en stor samfunnsaktør innen barne- og ungdomsarbeid, bør påvirke til økt bruk av belte ved reiser til og fra sine arrangementer. I tillegg til at de har et visst ansvar for å ta vare på sine medlemmer, genererer de også en betydelig reisevirksomhet. Fokus på økt beltebruk for idrettsungdom og voksne idrettsutøvere til og fra arrangementer vil ha både holdningsskapende og sikkerhetsfremmende verdi.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Norges idrettsforbund i samarbeid med underliggende særforbund og foreninger utarbeider retningslinjer for transport av sine medlemmer til og fra idrettsarrangementer, slik at sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte.»

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/06T

«Bussen ble i den første kollisjonen med personbilen påført skader i venstre del av fronten, slik at overføringsakselen mellom rattet og styresnekken ble skadet/låst. Statens havarikommisjon for transport har ved egne undersøkelser og gjennom innrapporteringer fra politiet og Statens vegvesen registrert tilsvarende hendelsesforløp i andre møteulykker. I flere av disse ulykkene har lastebiler/trekkbiler etter den første kollisjonen kommet over i motgående kjørefelt. Her har de truffet møtende kjøretøy, med den følgen at flere personer i disse kjøretøyene har omkommet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med buss- /lastebilnæringen og bilbransjen arbeider for å få gjennomført tiltak som reduserer muligheten for at tunge kjøretøy mister styringen etter frontkollisjon.»

Artikkeltags