(Finnmark Dagblad)

Huskjøp til 1,7 millioner, 295.000 som plaster på såret og 60.000 kroner til advokatutgifter. Slik ble Nordkapp kommune kvitt rådmannen.

Spekulasjonene var mange da rådmann Arnhild Ramseng sluttet på dagen i Nordkapp kommune for rundt et år siden. Partene var svært lite snakkesalige med pressen, og viste til en inngått hemmelig sluttavtale.

Blant annet gikk det rykter om at Nordkapp kommune hadde kjøpt rådmannens bolig for 1,7 millioner kroner, noe som for flere var uforståelig, all den tid kommunen sliter økonomisk med å få endene til å møtes.

Etter nesten fem måneders klagetid har endelig Finnmark Dagblad fått innsyn i den hemmelige avtalen. Der bekreftes boligkjøpet til 1,7 millioner. Summen av de andre punktene løfter imidlertid verdien på avtalen til over to millioner kroner.

Positiv attest

Her er avtalens andre hovedpunkter:

- I tillegg til allerede utbetalt lønn betaler Nordkapp kommune en økonomisk tilleggskompensasjon på 295.000 kroner til rådmannen.

- Nordkapp kommune betaler rådmannens saksomkostninger for advokatbistand i saken, oppad begrenset til 60.000 kroner, ekskludert moms.

- Rådmannen gis attest hvor det fremheves hennes positive egenskaper.

Mistet tillit

Tidligere rådmann Arnhild Ramseng uttrykker overfor Finnmark Dagblad tilfredshet med avtalens innhold.