Slår rasismealarm

Reinpolitisjef Inger Anita Øvregård ved Vestfinnmark politidistrikt er ansatt som ny lensmann ved Alta lensmannskontor.

Reinpolitisjef Inger Anita Øvregård ved Vestfinnmark politidistrikt er ansatt som ny lensmann ved Alta lensmannskontor. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Reinpolitiet mener beitestrid fører til økt rasisme. Hva mener du? Fortsett diskusjonen

DEL

(Finnmark Dagblad) Reinpolitiet mener striden mellom bøndene og reineierne i Finnmark fører til økt rasisme mot samer i Vest-Finnmark.

Reinpolitiet er de som rykker ut når det meldes om rein på jordene hos bøndene. De kontakter også reineier for å få dem til å fjerne reinen fra jordene.

Men rein på jordene til bøndene i Alta er et tilbakevendende tema – både vår og høst. Reinpolitiet er derfor midt oppi det hele.

LES OGSÅ: «Det er ikke plass til så mange rein i Finnmark/Troms»

Tilspisset seg

– Hvordan har dere merket den økte konflikten mellom bønder og reineiere?

– Konflikten har tilspisset seg de to siste årene, og vi har ikke andre virkemidler enn mekling mellom partene. Vi prøver å få en dialog mellom partene for å få de til å respektere hverandres næring, men det er ikke enkelt, sier leder Inger Anita Øvregård i reinpolitiet til Finnmark Dagblad.

Reinen skal ikke være på dyrket mark, noe politi, reineiere og bønder alle er enige om. Likevel skjer det.

Rasismen øker

Med den økende konflikten blir også frustrasjonen stor og ukvemsord brukes.

– Vi merker at det er i ferd med å bli mye rasisme knyttet til konflikten. Det er fullstendig unødvendig og ikke rett vei å gå, sier reinpolitilederen.

Leder Jørn Suhr i Alta bondelag sier seg enig i at konflikten mellom bønder og reineiere gjør at hatet blusser opp.

– Vi så jo bare episoden oppe i Eiby på torsdag. Det hele har gått alt for langt og bøndene er frustrerte. Det ender med at det blir et hat-forhold til samer generelt, mener Suhr.

Han etterlyser myndighetene, og en mye tydeligere landbruksminister.

– Ministeren viste i NRKs Spekter at han trekker seg helt unna konflikten. Han er konfliktsky og uten viten om saken. Men hvis ikke myndighetene griper inn og får kontroll blir det krig, tror bondelagslederen.

Det lyktes ikke FD å komme i kontakt med reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta søndag kveld.

HVA MENER DU? FORTSETT DISKUSJONEN HER

Artikkeltags